Crackers bakken als leermiddel

Haarnetje op, schort voor, handen desinfecteren en toen kon het hybride leren beginnen voor 8 studenten van de Start.route. In de maanden daarvoor hadden Erik Vermeer, jobcoach van Kari’s Crackers, Willianne Boon, docent en bpv-coördinator en Nathan van Dam, instructeur, beide van het StartCollege, een programma bedacht waarin gewerkt en geleerd ging worden. Uitgangspunt hierbij is dat studenten werken aan werknemersvaardigheden door theorie en praktijk te combineren.

Pilot hybride leren
‘Kari’s crackers is een sociale onderneming die geen mensen aanneemt om crackers te bakken, maar crackers bakt om mensen aan te nemen,’ vertelt Erik Vermeer. ‘Ons doel is om zoveel mogelijk mensen via ons bedrijf een duurzame plek te geven op de arbeidsmarkt. Dat kan bij ons zijn, maar ook ergens anders. Dus toen Willianne bij mij aanklopte voor een pilot voor hybride leren, was ik gelijk overtuigd. En daar heb ik geen spijt van gehad. We hebben 8 boeiende woensdagmiddagen gehad waarin ik jongeren heb zien leren werken en plezier maken. Het is ook uitdagend geweest. De opkomst was niet altijd wat we er van verwacht hadden, het is intensief en veel schakelen geweest en het kost ons als bedrijf veel tijd. Maar ik zou het zo weer doen.’

Nieuw talent
‘De samenwerking met Kari’s Crackers is bijzonder goed geweest in deze pilot,’ aldus Willianne Boon. ‘Ze hebben ons duidelijk verteld welke werknemersvaardigheden zij verwachten en mede op basis daarvan hebben we een onderwijsprogramma met diverse thema’s opgesteld. Zo hebben we het gehad over communicatie, veiligheid op de werkvloer, wet- en regelgeving en hebben we zelfs een brandoefening gedaan. Deze pilot heeft ons veel aanknopingspunten gegeven om op verder te bouwen. Het is echt een andere manier van leren dan op school. Eén leerling presteerde boven zijn verwachting. Hij zag het werk goed liggen, was pro-actief, leergierig en werkte heel hard, iets waar hij op school moeite mee heeft.’

Kansen
‘Hybride leren biedt veel kansen voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven,‘ vult Nathan van Dam aan. ‘Dankzij dit project kan een andere groep leerlingen laten zien waar ze goed in zijn. Daarnaast kunnen bedrijven het onderwijs beïnvloeden door te laten weten welke vaardigheden zij missen bij jongeren die van school afkomen en meedenken hoe we die vaardigheden in de praktijk kunnen oefenen. Deze pilot is de start van een vijfjarig traject en als we op deze weg verder gaan heb ik er vertrouwen in dat steeds meer jongeren een duurzame arbeidsplek gaan vinden in deze regio.’