Dalfsen helpt Eva

Het contact met de leerling staat centraal, samenwerken, duidelijke kaders maar ook denken vanuit mogelijkheden en volgens de geest van de wet. Voor de gemeente Dalfsen belangrijke uitgangspunten in de uitvoering van de Leerplichtwet.

Samenwerken en kijken naar mogelijkheden was een belangrijk uitgangspunt in de casus van Eva. Eva wilde graag enkele maanden vrijstelling van haar kwalificatieplicht. Zodat ze gelijk op haar 18e haar droom waar kon maken. Namelijk werken als au-pair in Amerika. Zij wilde de tussentijd nuttig besteden door zich te oriënteren op haar toekomstige mbo-opleiding. Binnen de kaders, dankzij een financiële bijdrage door de Wilhelmus Frijling Stichting, het volgen van een korte module inleiding social work en een stagemogelijkheid bij SAAM Welzijn is hier mooi vorm aan gegeven. Een voorwaarde was dat Eva eerst haar vmbo positief zou afronden. Dit is gelukt, dank zij haar eigen inzet maar ook met opbouwende en praktische begeleiding door een ambulant jongerenwerker vanuit SAAM Welzijn.

Uiteindelijk moest Eva haar toekomstbeeld bijstellen. Haar reis naar Amerika kon niet doorgaan. Daarnaast kwam Eva door het volgen van de module social work en haar stage bij SAAM Welzijn tot het inzicht dat dit niet haar richting is. Op dat moment ontstond een absoluut verzuimsituatie.

Opnieuw werd, samen Eva, gekeken naar haar mogelijkheden. Door de leerplichtconsulent is bij Eva de educatiemeter afgenomen. Een mooi instrument om zicht te krijgen op iemands persoonskenmerken en studie- en arbeidsinteresses. Aansluitend is gekozen voor een intensievere vorm van coaching door een ambulant jongerenwerker (SAAM Welzijn) onder de noemer “Actief en Duurzaam verbinden”. Dit traject wordt bekostigd vanuit de participatiegelden gericht op het behalen van een startkwalificatie en duurzame instroom op de arbeidsmarkt. Eva pakt weer haar eigen regie op meerdere leefgebieden.