Disclaimer

VSV-regio IJssel-Vecht is verantwoordelijk voor de informatie op deze website. Wij doen ons best om de inhoud zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden. Komt u toch iets tegen dat niet klopt of verouderd is? Dan horen wij dat graag. Laat dat dan aan ons weten via info@lerenwerktwel.nl.

Auteursrecht
De teksten en het beeldmateriaal op deze website zijn en blijven eigendom van VSV-regio IJssel-Vecht. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij anders vermeld. U mag informatie van de website van VSV-regio IJssel-Vecht overnemen in uw eigen publicatie. U moet dan wel de bron vermelden en uw publicatie mag geen commercieel doel hebben.

U mag de informatie verveelvoudigen, verspreiden en/of openbaar maken in een geautomatiseerd gegevensbestand. Daarvoor heeft u toestemming nodig van VSV-regio IJssel-Vecht. Wij vinden het belangrijk hierbij betrokken te worden. Wij kunnen er dan voor zorgen dat de informatie juist en volledig is. Neem hiervoor contact op via info@lerenwerktwel.nl .

Aansprakelijkheid
VSV-regio IJssel-Vecht streeft ernaar dat de informatie op de website juist en volledig is. Toch kan het voorkomen dat dit niet het geval is. Onze website verwijst mogelijk naar websites en/of informatiebronnen van andere organisaties. U moet altijd zelf controleren of de informatie op deze websites/informatiebronnen juist is. VSV-regio IJssel-Vecht is niet aansprakelijk voor de gevolgen als u de informatie van deze websites/informatiebronnen gebruikt.