Dit zijn de belangrijkste coronagevolgen

De Onderwijsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van 16 maanden corona in alle sectoren van het onderwijs. Wat zijn de belangrijkste bevindingen?

Enkele opvallend bevindingen die uit het onderzoek naar voren komen:

Het aanbod van het onderwijs tijdens de pandemie is versmald, wat merkbaar is in de sociaal-maatschappelijke en sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen.
De algemene lijn is dat de gevolgen voor oudere leerlingen en voor studenten groter zijn dan voor jonge leerlingen, door negatief welbevinden, problemen met motivatie en concentratie en gebrek aan binding en contact.
De scholen trots zijn op het maatwerk wat ze konden bieden. Bijvoorbeeld het contact houden met de leerlingen en studenten.

Lees meer