Wat kunnen we voor jou doen?

Je wilt graag dat je kind naar school gaat, zich goed ontwikkelt, een diploma haalt en later aan het werk kan op een plek die bij jouw kind of kinderen past. Wij helpen jongeren in onze elf gemeenten die schoolverzuimen, eraan denken om school te verlaten, moeite hebben met hun keuze, werk willen vinden of zorg nodig hebben.

Daar zetten we ons voor in. We komen in actie als jouw kind te veel afwezig is van school of helemaal niet meer naar school gaat. We zoeken dan samen met jou en jouw kind naar oplossingen. Dat kan extra ondersteuning op school of in het gezin, een educatiemeter, het vinden van een nieuwe opleiding of het aangaan van een werkleertraject zijn. Lees meer over:

Loop je vast in het contact met school

Maar wij ondersteunen jou als ouder of voogd ook als je vastloopt in het contact met school. Als jij en de school een meningsverschil hebben over het aanbod van passend onderwijs of de ondersteuning van jouw kind op school. Samen proberen we het contact te herstellen en het gesprek weer goed op gang te krijgen zodat jouw kind zijn recht op leren en ontwikkelen volledig kan benutten.

Wat is Paspoort voor Succes?

Gaat je zoon of dochter naar school op het PRO, VSO, VMBO of VO?
Dan gaat hij/zij in gesprek met de mentor, met jullie en eventueel een stagebegeleider of coach over de toekomst. Want welke opleiding of werk past het beste? En welke ondersteuning heeft hij of zij nodig om er een succes van te maken?

De uitkomst van dit gesprek wordt door de jongere opgeschreven in het Paspoort voor Succes (PvS) zodat de antwoorden later eenvoudig met het mbo of het werk gedeeld kunnen worden. Het is input voor het intakegesprek op het mbo of voor het startgesprek met de gemeente en het werk. Zo gaat het gesprek precies over dat wat belangrijk is voor een succesvolle toekomst van de jongere.

Het Paspoort voor Succes (PvS) is een online app, en is eenvoudig in gebruik. We moedigen jongeren aan om met ouders in gesprek te gaan én om ouders digitaal mee te laten kijken naar de antwoorden. Dit gebeurt op uitnodiging van de jongere, de kans is dus groot dat je deze (per mail) ontvangt.

Zit je zoon of dochter op school, dan krijgt hij/zij een link naar Paspoort voor Succes via de mentor. Zo voeren we samen een goed gesprek, op weg naar de toekomst .

Zit je zoon of dochter (nog) niet op school?
Ook dan kan er gebruik worden gemaakt van het Paspoort voor Succes (PvS) voor het mbo of als je gaat werken. Schrijft een jongere zich in bij het mbo, dan kan het zijn dat het mbo erom vraagt tijdens de aanmelding. Je maakt een PvS aan via PaspoortvoorSucces.nl.

Wel naar school, maar werken zij (nog) niet met PvS?
Ook dan kan een jongere via PaspoortvoorSucces.nl zelf een account aanmaken. We raden wel aan om het PvS samen in te vullen. Bijvoorbeeld met ouder(s) of verzorger(s) of bijvoorbeeld een stagebegeleider of coach.

Mijn kind kan moeilijk kiezen. Waar liggen de mogelijkheden?

Het kan best lastig zijn voor je kind om te bepalen waar interesses, talenten, kwaliteiten en mogelijkheden liggen. Bij Doorstroompunt (RMC) regio IJssel-Vecht kan je kind een test doen, de Educatiemeter. Deze geeft onder andere inzicht in de belevingswereld van een jongere. De EducatieMeter ‘meet’ het gedrag van een jongere afgezet tegen de persoonlijke omstandigheden, talenten, competenties, risico’s en leerdoelen. De EducatieMeter biedt zowel de jongere als de begeleider inzicht in gedrag. Dit om een passend traject aan te kunnen bieden en de juiste begeleiding toe te passen. Bijvoorbeeld een opleiding, een stage of begeleiding bij stage of werk.

De test bestaat uit een aantal online opdrachten en vragen. De test is gratis. De uitkomst van de test is soms lastig te begrijpen. Daarom bespreken wij deze uitkomsten met je kind in een persoonlijk gesprek. Vervolgens gaan we er samen mee aan de slag. Wil je een test aanvragen?

Veel gestelde vragen

Wat is mijn verantwoordelijkheid als ouder of voogd?

Je kind moet op school staan ingeschreven en de lessen volgen volgens het lesrooster. Je hebt die verantwoordelijkheid totdat je kind 18 jaar is. Je bent verplicht om het bij school te melden als je kind ziek is of als er een andere belangrijke reden is om afwezig te zijn. Alleen in zeer bijzondere situaties kunnen ouders verlof aanvragen bij de school. Je kind is vanaf 12 jaar ook zelf verantwoordelijk voor schoolbezoek. Als jouw kind te veel afwezig is van school, nodigt school of een leerplichtambtenaar jou en je kind uit. Jullie praten dan samen over een oplossing.

Hoe en Wat is passend onderwijs?

De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Sommige kinderen hebben op school extra hulp nodig. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden en moet het kind naar een andere school in de regio. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor speciaal basis onderwijs of speciaal onderwijs. Elk kind met een ondersteuningsbehoefte moet in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs. Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind hulp krijgt op school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht passend onderwijs.
Wil je meer weten over passend onderwijs, kijk dan hier in de brochure

Wat kan ik doen als ik me zorgen maak over het verzuim van mijn kind?

Als je zorgen hebt over het verzuim van je kind of vragen hebt over de regelgeving, dan is het handig om eerst contact op te nemen met school. De school beantwoordt jouw vragen en maakt afspraken met jou en je kind. Je kunt ook met vragen terecht bij ons of als je er niet uitkomt met school. Neem dan contact op met onze contactpersoon in jouw gemeente.

Kan ik mijn kind eerder van school halen, bijvoorbeeld voor een vakantie?

Nee, dat mag niet. Als je kind zonder vrijstelling buiten de schoolvakanties om (met ouders) op vakantie gaat, dan heet dat luxe verzuim. Scholen en instellingen zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Je kunt een vrijstelling krijgen. Je moet als ouder of voogd dan aantonen dat je alle schoolvakanties niet in staat bent om een aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie te kunnen. Dat vanwege de aard van je beroep.
Wil je meer informatie over de verschillende vrijstellingen dan kun je kijken op de website van de Rijksoverheid. Of neem contact op met onze contactpersoon in jouw gemeente.

Is verzuim geoorloofd bij Ziekte of een begrafenis?

Als een leerling afwezig is van school met een geldige reden of met toestemming van de school, is dat geoorloofd verzuim. De leerling is bijvoorbeeld ziek, heeft een bruiloft of moet naar een begrafenis. Leg daarbij altijd contact met school. De directeur van de school van jouw kind beslist of het verzuim geoorloofd is. Als een leerling zonder geldige reden niet op school is, dan is het verzuim ongeoorloofd. Bij ongeoorloofd verzuim ben je als ouder strafbaar. Ook leerlingen ouder dan 12 jaar zijn strafbaar.

Wat doet een leerplichtambtenaar?

Als leerplichtambtenaren helpen we jou om je schoolopleiding af te maken. Een leerplichtambtenaar kan door scholen, hulpverlening, ouders en jongeren worden ingezet voor de wettelijke rol maar ook voor bemiddeling bij conflicten tussen school en ouder/jongere. Hiernaast kan de leerplichtambtenaar advies geven over bijvoorbeeld school- en beroepskeuze, doorverwijzing naar het sociaal wijkteam, verlof aanvragen en vrijstellingen.

We begeleiden jongeren, ouders en scholen bij het oplossen van schoolverzuim en willen voortijdig schoolverlaten voorkomen. Het contact met jou en je ouders staat daarbij centraal. Waar het lukt, haken we vroegtijdig aan om problematiek tijdig te kunnen oplossen.
Wanneer jij niet op school komt, start de leerplichtambtenaar een onderzoek. Samen met ketenpartners, ouders en de jongere wil de leerplichtambtenaar het recht op onderwijs en ontwikkeling voor alle jongeren beschermen. Hiervoor beschikt de leerplichtambtenaar over verschillende mogelijkheden. De leerplichtambtenaar: 
· Nodigt jou en/of ouders uit om samen met de contactpersoon van school te bespreken wat er aan de hand is en wat er nodig is om weer volgens lesrooster naar school te gaan;
· Schakelt als er sprake is van veelvuldig of onduidelijk ziekteverzuim de GGD in om advies te geven over het ziektebeeld en de belastbaarheid m.b.t. onderwijs;
· Wordt in verband met de preventieve aanpak schoolverzuim vroegtijdig ingeschakeld om met alle betrokkenen een plan te maken om zo zwaardere problematiek te voorkomen;
· Verwijst zo nodig door naar de juiste organisaties om samen op zoek te gaan naar oplossingen (o.a. gebiedsteam, HALT, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid);
· Kan jou ondersteunen bij het maken van de juiste opleidingskeuze;
· Biedt ondersteuning als het jou niet lukt om een vervolgopleiding te starten;
· Kan in sommige gevallen een proces-verbaal opmaken. Dit kan zijn omdat er zorgen blijven en eerdere inzet niet heeft geholpen, of vanwege luxeverzuim.

NieuwsNieuwsNieuws

Met het Paspoort voor Succes, klaar voor je toekomst

1-op-20 van de jongeren tussen 12 en 23 jaar, gaat zonder startkwalificatie van school. Daardoor maken zij minder kans op de arbeidsmarkt. Om jongeren de beste start te geven voor hun toekomst, hebben overheid, scholen en gemeenten de handen in elkaar geslagen. RMC regio’s IJssel-Vecht en NoordWest Veluwe hebben in dit kader het Paspoort voor Succes ontwikkeld – voor alle jongeren.

Lees verder