Wat kunnen we voor jou doen?

Samen helpen we jongeren te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk te worden. Leerplicht en RMC-regio IJssel-Vecht bestaat uit elf gemeenten die gezamenlijk optrekken in de uitvoering van de Leerlichttaken en de opdracht van een Regionale Meld- en Coördinatiefunctie uitvoeren (RMC).

Als professionals in deze elf gemeenten houden we elkaar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ervaringen. Bijvoorbeeld rondom projecten, pilots of werkwijzen. Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt om de jongere de beste kans te geven op een goede start. Lees meer over:

Schakel tussen verschillende partijen

Als RMC is VSV-regio IJssel-Vecht de schakel tussen de verschillende partijen zoals overheden, onderwijs, sociale partners en de zorg. Dat om jongeren effectief te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Via een diploma of via werk. We hebben de volgende wettelijke taken:

• Een sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie behaald hebben.
• Benaderen en zorgen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden naar school, naar werk of een combinatie daarvan.
• Het opstellen van een regionaal programma samen met scholen, instellingen en organisaties voor de periode van vier jaar, met daarin maatregelen voor het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen de 12 en 23 jaar.
• Het monitoren van jongeren met een getuigschrift van het praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs, dan wel een diploma van een entree opleiding. Een entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding.
• Het maken van afspraken met partners over begeleiding en ondersteuning naar opleiding, (leer)werk of dagbesteding.

Wat we regionaal doen staat in ons Meerjarenbeleidsplan en Vervolgaanpak VSV. Wil je meer weten hierover kijk bij de onderstaande plannen: Het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 & De Vervolgaanpak 2021-2024

Ben jij professional op dit terrein?

Door samen te werken kunnen we een geschikt vervolgtraject vinden voor een jongere die hulp nodig heeft. Omdat hij of zij school wil verlaten, het gewoon niet meer ziet zitten of het moeilijk heeft met het maken van een keuze. We focussen samen met jou op manieren om de desbetreffende jongere het beste te helpen. Dat kan zijn door het volgen van een opleiding, een leerwerktraject, het begeleiden naar een baan of door zorg te bieden. Wat het ook is, we geven samen weer perspectief.

Professionals Agenda

Training systeemgericht benaderen van schoolverzuim

3 jan 2022

Training systeemgericht benaderen van schoolverzuim Trainer Ramona Meza Interactieve circulaire training met aandacht voor de integratie van kennis,…

Event details

Webinar hoogbegaafdheid bij jonge kinderen

2 feb 2022

Wat te doen bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong? o.l.v. expertisecentrum hoogbegaafdheid Windesheim Woensdag 2-2-2022 van 14.00 tot 15.15!…

Event details

Inlog aanvragen?

Ben je als leerplicht- of RMC professional werkzaam in de RMC regio IJssel-Vecht en wil je specifieke informatie over bijvoorbeeld werkwijzen of instructies? Vraag dan een inlog bij ons aan door je naam en e-mailadres in te vullen. Let op! Kijk ook in jouw map Ongewenste mail en in de SPAM als je geen bevestigingsmail ontvangt.
Naam

Hulp nodig of een vraag?

Spreek jij een jongere onder de 23 jaar die school wil verlaten of al heeft verlaten? Of nog geen startkwalificatie heeft? We helpen bij:
• Het vinden van een baan
• Advies over werken en leren
• Voorlichting over kansen op de arbeidsmarkt
• Netwerken
• Doorverwijzing naar andere soorten hulp

Neem contact met ons op en we helpen je graag verder.

NieuwsNieuwsNieuws