Samenwerken aan de ontwikkeling van jongeren

23 jun 2022

Op 23 juni aanstaande staat de rayon dag Samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren, van Ingrado te gebeuren. Voor het ochtendgedeelte wordt de documentaire (zie bijlage) vertoond en zal er naar aanleiding daarvan een gesprek plaatsvinden over de rol van de LPA/ RMC medewerker in het netwerk. Het ochtend programma is bedoeld voor alle collega’s LP en RMC en collega’s uit het netwerk en het zou fantastisch zijn als er veel ketenpartners aan willen sluiten.
Het middagprogramma bestaat uit workshops en is bedoeld voor leerplichtambtenaren en RMC consulenten.

Programma
9.30 – 10.00    Inloop
10.00 – 10.45  Introductie en bekijken documentaire ‘De rol van de leerplichtambtenaar in het sociaal domein’
10.45 -12.00     In gesprek

Inschrijven