Training systeemgericht benaderen van schoolverzuim

Dit event is al geweest

Training systeemgericht benaderen van schoolverzuim

Trainer Ramona Meza

Interactieve circulaire training met aandacht voor de integratie van kennis, vaardigheden en houding en zo veel mogelijk gerelateerd aan de eigen werkpraktijk.

Doel

Je bent na de training in staat het schoolverzuim te zien in de sociale context waarin deze zich voordoet en dat schoolverzuim door deze context in stand wordt gehouden. Door de systeemgerichte benadering heb jij handreikingen om bij deze context aan te sluiten en kan jij adequaat vanuit een systemische visie hierop acteren. Daarmee sluit jij aan bij de lokale ondersteuningsstructuren en ontwikkelingen waarin probleem overstijgend samengewerkt wordt.

Inhoud

  • Introductie systeemgerichte benadering van schoolverzuim
  • Context en positionering van leerplicht in de eigen gemeente
  • Communicatietheorie
  • De bredere sociale context en analyse
  • Systeemtheoretische uitgangspunten met oa Meerzijdige partijdigheid en hypotheses vormen
  • Circulaire beïnvloeding
  • Passend corrigeren en confronteren als werkmodel

Kosten

€ 350,- per persoon

Aanmelden

Stuur nu een mail naar: r.meza@praktijkinteractie.nl

Lees meer