Overzicht van de meest gestelde vragen

Specifiek voor professionals hebben we deze pagina ingericht met de meest gestelde vragen over het Paspoort voor Succes.
Staat je vraag er niet bij? Stuur ons dan een e-mail.


Algemene vragen over Paspoort voor Succes

Leerling kan zelf een account aanmaken via PaspoortvoorSucces.nl.

Ouder/verzorger kan enkel op uitnodiging van de jongere toegang krijgen (jongere nodigt uit, ouder ontvangt email met link)

Mentor krijgt een account via de school-admin (meestal decaan)

Decaan krijgt een account van de regio-admin

Intaker MBO krijgt een gedeelde link van de jongere (komt meestal via intake-proces van de school)

Als leerling

Als mentor / RMC-consulent

Als admin / decaan

Als intaker

Als ouder / verzorger

In alle gevallen log je nadat je al een account hebt in via PaspoortvoorSucces.nl met je emailadres en wachtwoord. Ben je je wachtwoord vergeten, klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ en volg de instructies die je ontvangt per mail.

Ontvang je geen email: check dan je spam-map (map met ongewenste mail).

Het Paspoort voor Succes is is een online tool die zowel geschikt is om via een computer te bekijken als op mobiel. Onderstaand de uitleg in het kort, maar er is ook een meer uitgebreide versie beschikbaar als infographic. En natuurlijk is er de cheatsheet voor mentoren en RMC-consulenten.

Bekijk hier de infographic met uitleg over het proces en de rollen


Bekijk hier de cheatsheet mentoren / RMC-consulentenStap 1

Jongere maakt een account aan voor Paspoort voor Succes.

Dat kan ofwel via een QR-code / Link vanuit de mentor, ofwel door zelf naar PaspoortvoorSucces.nl te gaan.

Stap 2

Jongere gaat aan de slag met het invullen van zijn of haar Paspoort voor Succes.

Daarvoor zal hij of zei in gesprek gaan met mentor, ouders/verzorgers, stagebegeleider of anderen. Deze personen kan de jongere zelf via de tool uitnodigen en toegang geven tot zijn persoonlijke Paspoort voor Succes omgeving.

Stap 3

Als de jongere klaar is met het Paspoort voor Succes deelt hij/zij een live-link (of soms op verzoek een .pdf) bij aanmelding op de vervolgopleiding of voor start werk met de werkconsulent van de gemeente.

Ga naar PaspoortvoorSucces.nl en volg de link ‘wachtwoord vergeten’.

Het Paspoort voor Succes is ontwikkeld voor jongeren die een overstap gaan maken naar een vervolgopleiding of werk. Het is ontwikkeld door VSV regio IJsselvecht en VSV regio Noordwest-Veluwe. In samenspraak met scholen en leerlingen en het RMC. Inmiddels zijn er meerdere regio’s in Nederland die werken met het Paspoort voor Succes.

Jongeren + volwassenen die opleiding mbo gaan volgen

Ouders / verzorgers

Decanen, mentoren, stagebegeleiders en coaches van het voortgezet onderwijs / praktijkonderwijs / voortgezet speciaal onderwijs

RMC-consulenten in het kader van VSV (Voorkomen SchoolVerlaten)

Intakers, mentoren en coahces van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Gemeente, werkconsulent bij overstap naar werk

Een overzicht van rollen en rechten vind je in het privacystatement.

School-admin (vaak de decaan)

Om een groen bolletje te krijgen voor een antwoord moet er een antwoord van minimaal 10 tekens worden gegeven. Dit om ‘ja’ en ‘nee’ antwoorden te voorkomen.

Dat kan, maar wel met een kleine omweg. Het is dan namelijk nodig om 2 accounts te hebben. Maar we snappen dat je meldingen het liefste op alleen je werk-mail krijgt. Daarom hebben we deze ’truc’ voor je. Werkt perfect.


Wil je deze accounts tegelijkertijd openen, zorg dan dat één van de accounts is ingelogd via een incognito venster van je browser. Of in 2 verschillende browsers.

Technische vragen of feedback kan door de school-admin worden doorgegeven aan regioadmin.ijv@paspoortvoorsucces.nl

Bekijk onderstaande demo-video óf maak zelf via de link een leerling-account aan. Dan kan je eens kijken hoe het werkt (maar blijft het systeem schoon).

Of maak hier je eigen leerling-account aan (let op, hiervoor moet je een ander mailadres gebruiken dan dat waarmee jouw professional-account (decaan, mentor, intaker etc.) is aangemaakt. Een truc daarvoor lees je hier.

Dit is de link:

https://paspoortvoorsucces.nl/aanmaken-via-mentor?uitnodiging=ZTuVFFn7FGPJ6vSGfjrdt

Als je hier een account aanmaakt dan valt je leerlingaccount onder het testaccount ‘00 Het Voorbeeld (demo) (vo)’, onder ‘Mentor (demo) PvS‘ en houden we het systeem schoon.

Dat kan, per school kunnen er meerdere schooladmin’s worden aangemaakt. Wel vragen we om 1 persoon als aanspreekpunt. Stuur een email met het verzoek naar regioadmin.ijv@paspoortvoorsucces.nl

Dit kan ook in geval van langdurig verlof – zoals ziekteverzuim.

Ja natuurlijk!

Dit kan de jongere regelen via de knop ‘In gesprek met’ door het mailadres in te vullen, of als de stagebegeleider een mentor-account heeft dan kan het via zijn of haar persoonlijke QR-code of link. 

Bijvoorbeeld bij langdurig ziek zijn of bij zwangerschapsverlof. In dat geval geeft de school-admin de invaller een mentor-account. Hij/zij kan via zijn of haar persoonlijke QR-code of link de klas vragen om toegang.

Dit is een simpele handeling, waarbij de leerlingen gekoppeld blijven aan de ‘normale’ docent (handig voor later) én dus extra gekoppeld worden aan de invaller. 

Vertrekt een mentor? Dan is het de bedoeling dat zijn of haar account verwijderd wordt door de school-admin.

Dan zorg je dat de leerlingen ofwel 2 QR-codes scannen (dan kunnen beide mentoren in het profiel van een leerling), ofwel als het verdeeld is dat de ene groep de ene link gebruikt en de andere groep de andere link.

Op dit moment geldt dit voornamelijk nog voor de VO/PRO/VSO school-admin’s. Om dit helder uit te leggen hebben we een video voor je gemaakt:

Maar als je als mbo óók met je mentoren aan de slag wil, dan kan dit ook voor jullie gelden. Als je enkel het Paspoort voor Succes gebruikt tijdens de intake dan heb je deze mogelijkheid niet.

MBO intaker

Rechtsboven in zijn of haar scherm staat een knop met: deel met werk / mbo.

Via het scherm dat verschijnt kan de jongere ofwel een link delen, ofwel (nu tijdelijk nog) een .pdf downloaden om deze te delen. Afhankelijk van dat wat tijdens het aanmeldingsproces gevraagd wordt door het mbo.

Categorie: MBO intaker

Dat kan op 2 manieren.

De eerste manier is om via 1e pagina in de .pdf op de link te klikken. De tweede manier is om rechtstreeks op de door de jongere aangeleverde link te klikken.

Om een live-versie te kunnen bekijken heb je als screener of intaker een persoonlijke account nodig. Dit is zodat de jongere kan zien wie er toegang heeft tot zijn of haar Paspoort voor Succes.

Categorie: MBO intaker

Als een leerling zijn of haar link naar het PvS deelt, dan krijgen de eerste 2 gebruikers die op de link klikken automatisch toegang. De jongere ontvangt hier per email wel een melding van, en hij of zij kan er ook voor kiezen om de toegang ongedaan maken.

Vanaf de 3e persoon die toegang vraagt, wordt expliciet akkoord gevraagd aan de jongere. Dit om privacy te bewaken.

Categorie: MBO intaker

Dat kan zeker. Daarvoor is het wel nodig dat de school een schooladmin heeft.

Voor een demo of meer informatie, neem contact op met regioadmin.ijv@paspoortvoorsucces.nl

Categorie: MBO intaker

We hebben afgesproken dat dit tot 1 oktober 2023 nog kan.

Voor die tijd zou het fijn zijn als de methode met de live-link is geïmplementeerd, zowel qua techniek als beleid. Heb je hier een vraag over, of lukt dit niet binnen de tijd? Neem dan contact op met Jannette Klaver j.klaver@zwolle.nl 

Mentor

Om een groen bolletje te krijgen voor een antwoord moet er een antwoord van minimaal 10 tekens worden gegeven. Dit om ‘ja’ en ‘nee’ antwoorden te voorkomen.

Categorie: Mentor

Stuur een bericht aan de schooladmin. Hij of zij is de eerste hulplijn, als nodig schakelt de schooladmin met de regioadmin voor een oplossing.

Rechtsboven in zijn of haar scherm staat een knop met: deel met werk / mbo.

Via het scherm dat verschijnt kan de jongere ofwel een link delen, ofwel (nu tijdelijk nog) een .pdf downloaden om deze te delen. Afhankelijk van dat wat tijdens het aanmeldingsproces gevraagd wordt door het mbo.

In het kort: Uitgangspunt van het Paspoort voor Succes is dat de jongere eigenaar is van zijn of haar data. Dat betekent onder andere dat hij of zij bepaalt wie er op welk moment toegang heeft tot de antwoorden in zijn of haar persoonlijke Paspoort voor Succes. Of dat nu gaat om mentoren, intakers, consulenten, ouders/verzorgers, dat maakt niets uit. De jongere bepaalt met wie hij of zij samenwerkt.

Wie kan wat precies zien? En hoe lang we gegevens bewaren lees je in het privacystatement.

In het kort

  • Rechtsboven in het Paspoort voor Succes vindt de jongere 2 knoppen, 1 voor uitnodigen voor feedback, en 1 voor delen met werk/mbo. Daar staat ook een lijstje met personen die op dit moment zijn uitgenodigd of al toegang hebben. De jongere kan deze personen hier verwijderen.
  • Jongeren onder 16 jaar krijgen een popup met een vriendelijk verzoek om ouders/verzorgers uit te nodigen.
  • Als een jongere via de QR-code of link van de mentor is gekoppeld aan de opleiding, dan kan de school-admin (vaak de decaan) de wél de voortgang zien, maar niet de inhoud (gegeven antwoorden).

Dit kan alleen vanuit de mentor-rol. Log in op PaspoortvoorSucces.nl, rechtsboven vind je een knop naar jouw persoonlijke QR-code en link. Als je deze deelt met je leerlingen of een jongere komen zij automatisch in jouw dashboard.

Rechtsboven in zijn of haar scherm staat een knop met: in gesprek.

Via het scherm dat verschijnt kan de jongere ouders/verzorgers/coaches/stagebegeleiders of andere voor hem belangrijke personen uitnodigen en toegang beheren.

Bekijk onderstaande demo-video óf maak zelf via de link een leerling-account aan. Dan kan je eens kijken hoe het werkt (maar blijft het systeem schoon).

Of maak hier je eigen leerling-account aan (let op, hiervoor moet je een ander mailadres gebruiken dan dat waarmee jouw professional-account (decaan, mentor, intaker etc.) is aangemaakt. Een truc daarvoor lees je hier.

Dit is de link:

https://paspoortvoorsucces.nl/aanmaken-via-mentor?uitnodiging=ZTuVFFn7FGPJ6vSGfjrdt

Als je hier een account aanmaakt dan valt je leerlingaccount onder het testaccount ‘00 Het Voorbeeld (demo) (vo)’, onder ‘Mentor (demo) PvS‘ en houden we het systeem schoon.

Het kan zo zijn dat een leerling jouw toegang heeft ingetrokken. Als dit per ongeluk is gebeurd kan de leerling via de QR-code of link jou opnieuw toegang geven.

Bij het aanmaken krijgt een leerling/jongere enkele vragen om hem of haar aan het juiste Paspoort voor Succes te koppelen. Deze vragen zijn:

  • Zit je op school? ja of nee
  • Waar ga je naartoe? mbo of werk

Op dit moment kunnen we dit helaas (nog) niet eenvoudig omzetten. Wel zijn we bezig om dit op te lossen. Tot die tijd moet de leerling zijn of haar account zelf verwijderen (via menu), en dan een nieuw account aanmaken waarbij gekozen wordt voor het juiste Paspoort voor Succes.

Ja natuurlijk!

Dit kan de jongere regelen via de knop ‘In gesprek met’ door het mailadres in te vullen, of als de stagebegeleider een mentor-account heeft dan kan het via zijn of haar persoonlijke QR-code of link. 

RMC-consulent of klantmanager

Om een groen bolletje te krijgen voor een antwoord moet er een antwoord van minimaal 10 tekens worden gegeven. Dit om ‘ja’ en ‘nee’ antwoorden te voorkomen.

Stuur een bericht aan je admin (meestal de RMC-coördinator).

Hij of zij is de eerste hulplijn, als nodig schakelt hij of zij met de regioadmin van Paspoort voor Succes voor een oplossing.

Rechtsboven in zijn of haar scherm staat een knop met: deel met werk / mbo.

Via het scherm dat verschijnt kan de jongere ofwel een link delen, ofwel (nu tijdelijk nog) een .pdf downloaden om deze te delen. Afhankelijk van dat wat tijdens het aanmeldingsproces gevraagd wordt door het mbo.

In het kort: Uitgangspunt van het Paspoort voor Succes is dat de jongere eigenaar is van zijn of haar data. Dat betekent onder andere dat hij of zij bepaalt wie er op welk moment toegang heeft tot de antwoorden in zijn of haar persoonlijke Paspoort voor Succes. Of dat nu gaat om mentoren, intakers, consulenten, ouders/verzorgers, dat maakt niets uit. De jongere bepaalt met wie hij of zij samenwerkt.

Wie kan wat precies zien? En hoe lang we gegevens bewaren lees je in het privacystatement.

In het kort

  • Rechtsboven in het Paspoort voor Succes vindt de jongere 2 knoppen, 1 voor uitnodigen voor feedback, en 1 voor delen met werk/mbo. Daar staat ook een lijstje met personen die op dit moment zijn uitgenodigd of al toegang hebben. De jongere kan deze personen hier verwijderen.
  • Jongeren onder 16 jaar krijgen een popup met een vriendelijk verzoek om ouders/verzorgers uit te nodigen.
  • Als een jongere via de QR-code of link van de mentor is gekoppeld aan de opleiding, dan kan de school-admin (vaak de decaan) de wél de voortgang zien, maar niet de inhoud (gegeven antwoorden).

Dit kan alleen vanuit de mentor-rol. Log in op PaspoortvoorSucces.nl, rechtsboven vind je een knop naar jouw persoonlijke QR-code en link. Als je deze deelt met je leerlingen of een jongere komen zij automatisch in jouw dashboard.

Rechtsboven in zijn of haar scherm staat een knop met: in gesprek.

Via het scherm dat verschijnt kan de jongere ouders/verzorgers/coaches/stagebegeleiders of andere voor hem belangrijke personen uitnodigen en toegang beheren.

Bekijk onderstaande demo-video óf maak zelf via de link een leerling-account aan. Dan kan je eens kijken hoe het werkt (maar blijft het systeem schoon).

Of maak hier je eigen leerling-account aan (let op, hiervoor moet je een ander mailadres gebruiken dan dat waarmee jouw professional-account (decaan, mentor, intaker etc.) is aangemaakt. Een truc daarvoor lees je hier.

Dit is de link:

https://paspoortvoorsucces.nl/aanmaken-via-mentor?uitnodiging=ZTuVFFn7FGPJ6vSGfjrdt

Als je hier een account aanmaakt dan valt je leerlingaccount onder het testaccount ‘00 Het Voorbeeld (demo) (vo)’, onder ‘Mentor (demo) PvS‘ en houden we het systeem schoon.

Allereerst: het klopt. Binnen het Paspoort voor Succes heb je de rol van ‘mentor’.

Maar het Paspoort voor Succes is juist óók met jullie in gedachten ontwikkeld. Als gesprekstool om in gesprek te gaan met jongeren over wie ze zijn, wat ze verwachten van de toekomst, wat ze graag willen bereiken en wat ze daarvoor nodig hebben. Op weg naar het mbo of werk.

Maar.. zoals je zult zien in de tool, noemen we jullie niet als rol. Maar heb je een mentor-account gekregen. Dit is zo omdat de functionaliteiten die bij de mentorrol horen: het dashboard, herinneringen kunnen sturen, inzicht in of ouders/ verzorgers zijn uitgenodigd, ook bij jouw rol als RMC consulent of klantmanager horen. Dus… lees daar waar ‘mentor’ staat ‘consulent’, en daar waar ‘school-admin’ bedoelen we in de meeste gevallen de RMC coördinator.

Je bent welkom!

Het kan zo zijn dat een leerling jouw toegang heeft ingetrokken. Als dit per ongeluk is gebeurd kan de leerling via de QR-code of link jou opnieuw toegang geven.

Bij het aanmaken krijgt een leerling/jongere enkele vragen om hem of haar aan het juiste Paspoort voor Succes te koppelen. Deze vragen zijn:

  • Zit je op school? ja of nee
  • Waar ga je naartoe? mbo of werk

Op dit moment kunnen we dit helaas (nog) niet eenvoudig omzetten. Wel zijn we bezig om dit op te lossen. Tot die tijd moet de leerling zijn of haar account zelf verwijderen (via menu), en dan een nieuw account aanmaken waarbij gekozen wordt voor het juiste Paspoort voor Succes.