Overzicht van de meest gestelde vragen

Specifiek voor professionals hebben we deze pagina ingericht met de meest gestelde vragen over het Paspoort voor Succes (waaronder ook Paspoort voor je Toekomst).

Staat je vraag er niet bij? Dan kan je decaan (vo of mbo) of regiocoördinator (Doorstroompunt) de vraag stellen aan de supportdesk.


Algemene vragen over Paspoort voor Succes

Leerling kan zelf een account aanmaken via PaspoortvoorSucces.nl.

Ouder/verzorger kan enkel op uitnodiging van de jongere toegang krijgen (jongere nodigt uit, ouder ontvangt email met link)

Mentor krijgt een account via de school-admin (meestal decaan)

Decaan krijgt een account van de regio-admin

Intaker MBO krijgt een gedeelde link van de jongere (komt meestal via intake-proces van de school), bij de eerste keer maakt hij/zij een account aan. Daarna kan hij/zij via het dashboard alle jongeren die aan hem/haar gekoppeld zijn terugvinden.

Als leerling

Als mentor / Doorstroomcoach

Als admin / decaan

Als intaker

Als ouder / verzorger

In alle gevallen log je nadat je al een account hebt in via PaspoortvoorSucces.nl met je emailadres en wachtwoord. Ben je je wachtwoord vergeten, klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ en volg de instructies die je ontvangt per mail.

Ontvang je geen email: check dan je spam-map (map met ongewenste mail).

Het Paspoort voor Succes is is een online tool die zowel geschikt is om via een computer te bekijken als op mobiel. Onderstaand de uitleg in het kort, maar er is ook een meer uitgebreide versie beschikbaar als infographic. En natuurlijk is er de cheatsheet voor mentoren en Doorstroomcoaches.

Bekijk hier de infographic met uitleg over het proces en de rollen


Bekijk hier de cheatsheet mentoren / Doorstroomcoaches.Stap 1

Jongere maakt een account aan voor Paspoort voor Succes.

Dat kan ofwel via een QR-code / Link vanuit de mentor, ofwel door zelf naar PaspoortvoorSucces.nl te gaan.

Stap 2

Jongere gaat aan de slag met het invullen van zijn of haar Paspoort voor Succes.

Daarvoor zal hij of zei in gesprek gaan met mentor, ouders/verzorgers, stagebegeleider of anderen. Deze personen kan de jongere zelf via de tool uitnodigen en toegang geven tot zijn persoonlijke Paspoort voor Succes omgeving.

Stap 3

Als de jongere klaar is met het Paspoort voor Succes deelt hij/zij een live-link (of soms op verzoek een .pdf) bij aanmelding op de vervolgopleiding of voor start werk met de werkconsulent van de gemeente.

Ga naar PaspoortvoorSucces.nl en volg de link ‘wachtwoord vergeten’.

Op dit moment zijn er 8 varianten. Afhankelijk van de vragen die je invult bij het aanmaken van het Paspoort voor Succes wordt de juiste variant gekoppeld aan de account van de jongere. Alle vragenlijsten zijn in overleg met de professionals van het vo, mbo, gemeente en het Doorstroompunt samengesteld.

⭐️ PRO/VSO/VO naar MBO
⭐️ 23+ naar MBO

⭐️ PRO/VSO/VO naar MBO-BBL (werk én leren)
⭐️ 23+ naar MBO-BBL (werk én leren)

⭐️ PRO/VSO/VO en MBO naar ARBEIDSMARKT

⭐️ MBO naar MBO
⭐️ MBO naar MBO-BBL (werk én leren)

⭐️ Paspoort voor je Toekomst (enkel op uitnodiging van het Doorstroompunt)

Er zijn 8 varianten van het Paspoort voor Succes. Als de situatie van een jongere verandert kan het handig zijn om van versie te wisselen. Dat kan de jonge zelf via ‘instellingen’ in zijn of haar account. Het wisselen spreekt voor zich.

De coaches van het Doorstroompunt zetten zich in voor jongeren die voortijdig school verlaten, of daartoe neigen. Paspoort voor je Toekomst wordt daarbij ingezet om samen met deze jongeren een Toekomstplan te maken. Onder begeleiding van een Doorstroomcoach.

Handig daaraan is dat het ook gedeeld kan worden met andere hulpverleners. Zodat jongeren niet steeds opnieuw hetzelfde verhaal hoeven te houden.

Link met Paspoort voor Succes
Het Paspoort voor je Toekomst is gelinkt aan het Paspoort voor Succes, en dat betekent dat overeenkomende vragen meegenomen kunnen worden bij het switchen van PvjT naar PvS en vice versa. Zodat als de jongere toe is aan zijn of haar volgende stap hij niet opnieuw alles hoeft in te vullen in het Paspoort voor Succes (wat wordt ingezet voor een warme overstap naar mbo en/of werk)

Het Paspoort voor Succes is ontwikkeld voor jongeren die een overstap gaan maken naar een vervolgopleiding of werk. Het is ontwikkeld door VSV regio IJsselvecht en VSV regio Noordwest-Veluwe. In samenspraak met scholen en leerlingen en het Doorstroompunt. Inmiddels zijn er meerdere regio’s in Nederland die werken met het Paspoort voor Succes.

Jongeren + volwassenen die opleiding mbo gaan volgen

Ouders / verzorgers

Decanen, mentoren, stagebegeleiders en coaches van het voortgezet onderwijs / praktijkonderwijs / voortgezet speciaal onderwijs

Intakers, mentoren en coahces van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Gemeente, werkconsulent bij overstap naar werk

Doorstroomcoaches (voorheen RMC-consulenten) in het kader van VSV (Voortijdig School Verlaten) gebruiken zij Paspoort voor je Toekomst met het Toekomstplan. Dit is een apart onderdeel van Paspoort voor Succes.

Een overzicht van rollen en rechten vind je in het privacystatement.

School-admin (vaak de decaan)

Om een groen bolletje te krijgen voor een antwoord moet er een antwoord van minimaal 10 tekens worden gegeven. Dit om ‘ja’ en ‘nee’ antwoorden te voorkomen.

Dat kan, maar wel met een kleine omweg. Het is dan namelijk nodig om 2 accounts te hebben. Maar we snappen dat je meldingen het liefste op alleen je werk-mail krijgt. Daarom hebben we deze ’truc’ voor je. Werkt perfect.


Wil je deze accounts tegelijkertijd openen, zorg dan dat één van de accounts is ingelogd via een incognito venster van je browser. Of in 2 verschillende browsers.

Technische vragen of feedback kan door de school-admin worden doorgegeven aan regioadmin.ijv@paspoortvoorsucces.nl

Bekijk onderstaande demo-video óf maak zelf via de link een leerling-account aan. Dan kan je eens kijken hoe het werkt (maar blijft het systeem schoon).

Of maak hier je eigen leerling-account aan (let op, hiervoor moet je een ander mailadres gebruiken dan dat waarmee jouw professional-account (decaan, mentor, intaker etc.) is aangemaakt. Een truc daarvoor lees je hier.

Dit is de link:

https://paspoortvoorsucces.nl/aanmaken-via-mentor?uitnodiging=ZTuVFFn7FGPJ6vSGfjrdt

Als je hier een account aanmaakt dan valt je leerlingaccount onder het testaccount ‘00 Het Voorbeeld (demo) (vo)’, onder ‘Mentor (demo) PvS‘ en houden we het systeem schoon.

Dat kan, per school kunnen er meerdere schooladmin’s worden aangemaakt. Wel vragen we om 1 persoon als aanspreekpunt. Stuur een email met het verzoek naar regioadmin.ijv@paspoortvoorsucces.nl

Dit kan ook in geval van langdurig verlof – zoals ziekteverzuim.

Deze functionaliteit staat op onze todo-lijst. Maar op dit moment is dit dus (nog) niet mogelijk. Je krijgt een seintje zodra dit kan (we snappen dat dit vreselijk onhandig is en dus urgent).

Een jongere kan wel een mentor / decaan / ouder / intaker / doorstroomcoach loskoppelen.

Deze functionaliteit is terug te vinden in de meeste PvS-en én in het Toekomstplan van het Doorstroompunt. Het is de mogelijkheid om iemand (eventueel van buiten) uit te nodigen om een antwoord te geven op een specifieke vraag. Dit kan bijvoorbeeld een mentor, een coach, een stagebegeleider, een ouder/verzorger, een andere professional zijn. Afhankelijk van de vraag die gesteld wordt.

.

 • De jongere treft in zijn of haar PvS een vraag die eruit ziet zoals onderstaande afbeelding. Waarbij hij of zij via een dropdown menu kan kiezen wie deze vraag voor hem of haar mag beantwoorden.
  • Persoon staat in het lijstje: de jongere selecteert deze persoon.
  • Persoon staat nog niet in het lijstje: deze persoon kan via de knop ‘in gesprek met…’ worden toegevoegd. Daarna kan hij/zij direct worden uitgenodigd.
 • Genodigde ontvangt een mail met de uitnodiging.
 • Als de vraag is beantwoord krijgt de jongere per mail daarvan een melding.


Goed om te weten
Standaard wordt het antwoord gedeeld met wie er toegang heeft tot het PvS van deze jongere. Als de jongere het antwoord niet wil delen met anderen, dan kan hij/zij het vinkje delen uitzetten. De ontvanger krijgt dan de melding: Jongere heeft ervoor gekozen om dit antwoord niet te delen.

Voorbeeldvraag:

Ja natuurlijk!

Dit kan de jongere regelen via de knop ‘In gesprek met’ door het mailadres in te vullen, of als de stagebegeleider een mentor-account heeft dan kan het via zijn of haar persoonlijke QR-code of link. 

Bijvoorbeeld bij langdurig ziek zijn of bij zwangerschapsverlof. In dat geval geeft de school-admin de invaller een mentor-account. Hij/zij kan via zijn of haar persoonlijke QR-code of link de klas vragen om toegang.

Dit is een simpele handeling, waarbij de leerlingen gekoppeld blijven aan de ‘normale’ docent (handig voor later) én dus extra gekoppeld worden aan de invaller. 

Vertrekt een mentor? Dan is het de bedoeling dat zijn of haar account verwijderd wordt door de school-admin.

Dan zorg je dat de leerlingen ofwel 2 QR-codes scannen (dan kunnen beide mentoren in het profiel van een leerling), ofwel als het verdeeld is dat de ene groep de ene link gebruikt en de andere groep de andere link.

Op dit moment geldt dit voornamelijk nog voor de VO/PRO/VSO school-admin’s. Om dit helder uit te leggen hebben we een video voor je gemaakt:

Maar als je als mbo óók met je mentoren aan de slag wil, dan kan dit ook voor jullie gelden. Als je enkel het Paspoort voor Succes gebruikt tijdens de intake dan heb je deze mogelijkheid niet.

MBO intaker

Categorieën: MBO intaker, Mentor

Rechtsboven in zijn of haar scherm staat een knop met: deel met werk / mbo.

Via het scherm dat verschijnt kan de jongere ofwel een link delen, ofwel (nu tijdelijk nog) een .pdf downloaden om deze te delen. Afhankelijk van dat wat tijdens het aanmeldingsproces gevraagd wordt door het mbo.

Categorie: MBO intaker

Dat kan op 2 manieren.

De eerste manier is om via 1e pagina in de .pdf op de link te klikken. De tweede manier is om rechtstreeks op de door de jongere aangeleverde link te klikken.

Om een live-versie te kunnen bekijken heb je als screener of intaker een persoonlijke account nodig. Dit is zodat de jongere kan zien wie er toegang heeft tot zijn of haar Paspoort voor Succes.

Categorie: MBO intaker

Als een leerling zijn of haar link naar het PvS deelt, dan krijgen de eerste 3 gebruikers die op de link klikken automatisch toegang. De jongere ontvangt hier per email wel een melding van, en hij of zij kan er ook voor kiezen om de toegang ongedaan maken.

Vanaf de 4e persoon die toegang vraagt, wordt expliciet akkoord gevraagd aan de jongere. Dit om privacy te bewaken.

Categorieën: MBO intaker, Mentor

Jaarlijks worden de vragenlijsten van het Paspoort voor Succes ge-update, soms is dat een kleine update, soms een grote. Dit is afhankelijk van het overleg dat we hebben met de vo’s en de mbo’s. De versie die een jongere in zijn of haar account ziet, is de versie die actueel was op het moment van het aanmaken van zin of haar profiel.

Dit kan ervoor zorgen dat er een verschil is tussen het PvS van deze jongere en later aangemaakte accounts.

Deze functionaliteit staat op onze todo-lijst. Maar op dit moment is dit dus (nog) niet mogelijk. Je krijgt een seintje zodra dit kan (we snappen dat dit vreselijk onhandig is en dus urgent).

Een jongere kan wel een mentor / decaan / ouder / intaker / doorstroomcoach loskoppelen.

Categorie: MBO intaker

Dat kan zeker. Daarvoor is het wel nodig dat de school een schooladmin heeft.

Voor een demo of meer informatie, neem contact op met regioadmin.ijv@paspoortvoorsucces.nl

Categorie: MBO intaker

We hebben afgesproken dat dit tot 1 oktober 2023 nog kan.

Voor die tijd zou het fijn zijn als de methode met de live-link is geïmplementeerd, zowel qua techniek als beleid. Heb je hier een vraag over, of lukt dit niet binnen de tijd? Neem dan contact op met Jannette Klaver j.klaver@zwolle.nl 

Mentor

Om een groen bolletje te krijgen voor een antwoord moet er een antwoord van minimaal 10 tekens worden gegeven. Dit om ‘ja’ en ‘nee’ antwoorden te voorkomen.

Categorie: Mentor

Stuur een bericht aan de schooladmin. Hij of zij is de eerste hulplijn, als nodig schakelt de schooladmin met de regioadmin voor een oplossing.

Categorieën: MBO intaker, Mentor

Rechtsboven in zijn of haar scherm staat een knop met: deel met werk / mbo.

Via het scherm dat verschijnt kan de jongere ofwel een link delen, ofwel (nu tijdelijk nog) een .pdf downloaden om deze te delen. Afhankelijk van dat wat tijdens het aanmeldingsproces gevraagd wordt door het mbo.

Categorie: Mentor

In het kort: Uitgangspunt van het Paspoort voor Succes is dat de jongere eigenaar is van zijn of haar data. Dat betekent onder andere dat hij of zij bepaalt wie er op welk moment toegang heeft tot de antwoorden in zijn of haar persoonlijke Paspoort voor Succes. Of dat nu gaat om mentoren, intakers, consulenten, ouders/verzorgers, dat maakt niets uit. De jongere bepaalt met wie hij of zij samenwerkt.

Wie kan wat precies zien? En hoe lang we gegevens bewaren lees je in het privacystatement.

In het kort

 • Rechtsboven in het Paspoort voor Succes vindt de jongere 2 knoppen, 1 voor uitnodigen voor feedback, en 1 voor delen met werk/mbo. Daar staat ook een lijstje met personen die op dit moment zijn uitgenodigd of al toegang hebben. De jongere kan deze personen hier verwijderen.
 • Jongeren onder 16 jaar krijgen een popup met een vriendelijk verzoek om ouders/verzorgers uit te nodigen.
 • Als een jongere via de QR-code of link van de mentor is gekoppeld aan de opleiding, dan kan de school-admin (vaak de decaan) de wél de voortgang zien, maar niet de inhoud (gegeven antwoorden).
Categorie: Mentor

Dit kan alleen vanuit de mentor-rol. Log in op PaspoortvoorSucces.nl, rechtsboven vind je een knop naar jouw persoonlijke QR-code en link. Als je deze deelt met je leerlingen of een jongere komen zij automatisch in jouw dashboard.

Rechtsboven in zijn of haar scherm staat een knop met: in gesprek.

Via het scherm dat verschijnt kan de jongere ouders/verzorgers/coaches/stagebegeleiders of andere voor hem belangrijke personen uitnodigen en toegang beheren.

Bekijk onderstaande demo-video óf maak zelf via de link een leerling-account aan. Dan kan je eens kijken hoe het werkt (maar blijft het systeem schoon).

Of maak hier je eigen leerling-account aan (let op, hiervoor moet je een ander mailadres gebruiken dan dat waarmee jouw professional-account (decaan, mentor, intaker etc.) is aangemaakt. Een truc daarvoor lees je hier.

Dit is de link:

https://paspoortvoorsucces.nl/aanmaken-via-mentor?uitnodiging=ZTuVFFn7FGPJ6vSGfjrdt

Als je hier een account aanmaakt dan valt je leerlingaccount onder het testaccount ‘00 Het Voorbeeld (demo) (vo)’, onder ‘Mentor (demo) PvS‘ en houden we het systeem schoon.

Het kan zo zijn dat een leerling jouw toegang heeft ingetrokken. Als dit per ongeluk is gebeurd kan de leerling via de QR-code of link jou opnieuw toegang geven.

Categorieën: MBO intaker, Mentor

Jaarlijks worden de vragenlijsten van het Paspoort voor Succes ge-update, soms is dat een kleine update, soms een grote. Dit is afhankelijk van het overleg dat we hebben met de vo’s en de mbo’s. De versie die een jongere in zijn of haar account ziet, is de versie die actueel was op het moment van het aanmaken van zin of haar profiel.

Dit kan ervoor zorgen dat er een verschil is tussen het PvS van deze jongere en later aangemaakte accounts.

Categorie: Mentor

Bij het aanmaken krijgt een leerling/jongere enkele vragen om hem of haar aan het juiste Paspoort voor Succes te koppelen. Deze vragen zijn:

 • Zit je op school?
  Ja, voortgezet onderwijs – Ja, mbo – Nee, ik ga nu niet naar school
 • Waar ga je naartoe?
  Naar mbo (BOL) – Naar mbo (BBL), werken én leren – Ik ga werken
 • Eventueel: Hoe oud ben je?
  Ik ben jongere dan 23 jaar – Ik ben 23 jaar of ouder

Foutje kan gebeuren natuurlijk. De jongere kan zélf in zijn account van Paspoort wisselen. Vragen die al zijn ingevuld kunnen worden meegenomen, je kunt eventueel ook weer terug wisselen.

Deze functionaliteit staat op onze todo-lijst. Maar op dit moment is dit dus (nog) niet mogelijk. Je krijgt een seintje zodra dit kan (we snappen dat dit vreselijk onhandig is en dus urgent).

Een jongere kan wel een mentor / decaan / ouder / intaker / doorstroomcoach loskoppelen.

Deze functionaliteit is terug te vinden in de meeste PvS-en én in het Toekomstplan van het Doorstroompunt. Het is de mogelijkheid om iemand (eventueel van buiten) uit te nodigen om een antwoord te geven op een specifieke vraag. Dit kan bijvoorbeeld een mentor, een coach, een stagebegeleider, een ouder/verzorger, een andere professional zijn. Afhankelijk van de vraag die gesteld wordt.

.

 • De jongere treft in zijn of haar PvS een vraag die eruit ziet zoals onderstaande afbeelding. Waarbij hij of zij via een dropdown menu kan kiezen wie deze vraag voor hem of haar mag beantwoorden.
  • Persoon staat in het lijstje: de jongere selecteert deze persoon.
  • Persoon staat nog niet in het lijstje: deze persoon kan via de knop ‘in gesprek met…’ worden toegevoegd. Daarna kan hij/zij direct worden uitgenodigd.
 • Genodigde ontvangt een mail met de uitnodiging.
 • Als de vraag is beantwoord krijgt de jongere per mail daarvan een melding.


Goed om te weten
Standaard wordt het antwoord gedeeld met wie er toegang heeft tot het PvS van deze jongere. Als de jongere het antwoord niet wil delen met anderen, dan kan hij/zij het vinkje delen uitzetten. De ontvanger krijgt dan de melding: Jongere heeft ervoor gekozen om dit antwoord niet te delen.

Voorbeeldvraag:

Ja natuurlijk!

Dit kan de jongere regelen via de knop ‘In gesprek met’ door het mailadres in te vullen, of als de stagebegeleider een mentor-account heeft dan kan het via zijn of haar persoonlijke QR-code of link. 

Er zijn 8 varianten van het Paspoort voor Succes. Als de situatie van een jongere verandert kan het handig zijn om van versie te wisselen. Dat kan de jonge zelf via ‘instellingen’ in zijn of haar account. Het wisselen spreekt voor zich.

Doorstroomcoach of klantmanager

Om een groen bolletje te krijgen voor een antwoord moet er een antwoord van minimaal 10 tekens worden gegeven. Dit om ‘ja’ en ‘nee’ antwoorden te voorkomen.

Stuur een bericht aan je admin (meestal de Doorstroompunt-coördinator).

Hij of zij is de eerste hulplijn, als nodig schakelt hij of zij met de regioadmin van Paspoort voor Succes voor een oplossing.

Rechtsboven in zijn of haar scherm staat (nu nog) een knop met: deel met werk / mbo.

Via het scherm dat verschijnt kan de jongere ofwel een link delen, ofwel (nu tijdelijk nog) een .pdf downloaden om deze te delen. Het is het slimste om de link te delen, dan kan de jongere later deze toegang ook weer intrekken.

In het kort: Uitgangspunt van het Paspoort voor Succes én dus ook Paspoort voor je Toekomst is dat de jongere eigenaar is van zijn of haar data. Dat betekent onder andere dat hij of zij bepaalt wie er op welk moment toegang heeft tot de antwoorden in zijn of haar persoonlijke Toekomstplan. Of dat nu gaat om doorstroomcoaches, ouders/verzorgers, consulenten, professionals, dat maakt niet suit. De jongere bepaalt met wie hij of zij samenwerkt.

Wie kan wat precies zien? En hoe lang we gegevens bewaren lees je in het privacystatement.

Ga naar Privacystatement

In het kort

 • Rechtsboven in het Paspoort voor Succes vindt de jongere 2 knoppen, 1 voor uitnodigen voor feedback, en 1 voor delen met werk/mbo. Daar staat ook een lijstje met personen die op dit moment zijn uitgenodigd of al toegang hebben. De jongere kan deze personen hier verwijderen.
 • Jongeren onder 16 jaar krijgen een popup met een vriendelijk verzoek om ouders/verzorgers uit te nodigen.
 • Als een jongere via de QR-code of link van de Doorstroomcoach is gekoppeld, dan kan de Doorstroompunt-admin (vaak de regio-coördinator) de wél de voortgang zien, maar niet de inhoud (gegeven antwoorden).

Dit kan alleen vanuit de Doorstroomcoach rol.

Log als Doorstroomcoach in op PaspoortvoorjeToekomst.nl, rechtsboven vind je een knop naar jouw persoonlijke QR-code en link. Als je deze deelt met de jongere verschijnt hij/zij automatisch in jouw dashboard.

Rechtsboven in zijn of haar scherm staat een knop met: in gesprek.

Via het scherm dat verschijnt kan de jongere ouders/verzorgers/coaches/stagebegeleiders of andere voor hem belangrijke personen uitnodigen en toegang beheren.

Maak hier je eigen jongere-account aan (let op, hiervoor moet je een ander mailadres gebruiken dan dat waarmee jouw professional-account (coordinator, doorstroomcoach etc.) is aangemaakt. Een truc daarvoor lees je hier.

Dit is de link:

https://paspoortvoorsucces.nl/aanmaken-via-doorstroomcoach?uitnodiging=faVvk3shgbt6vbgF2pUxu

Als je hier een account aanmaakt dan valt je jongeren-account onder het testaccount ‘Demonstratie en test regio’, onder ‘Doorstroomcoach [demo] nummer Een‘ en houden we het systeem schoon.

Het kan zo zijn dat een leerling jouw toegang heeft ingetrokken. Als dit per ongeluk is gebeurd kan de leerling via de QR-code of link jou opnieuw toegang geven.

Deze functionaliteit staat op onze todo-lijst. Maar op dit moment is dit dus (nog) niet mogelijk. Je krijgt een seintje zodra dit kan (we snappen dat dit vreselijk onhandig is en dus urgent).

Een jongere kan wel een mentor / decaan / ouder / intaker / doorstroomcoach loskoppelen.

Deze functionaliteit is terug te vinden in de meeste PvS-en én in het Toekomstplan van het Doorstroompunt. Het is de mogelijkheid om iemand (eventueel van buiten) uit te nodigen om een antwoord te geven op een specifieke vraag. Dit kan bijvoorbeeld een mentor, een coach, een stagebegeleider, een ouder/verzorger, een andere professional zijn. Afhankelijk van de vraag die gesteld wordt.

.

 • De jongere treft in zijn of haar PvS een vraag die eruit ziet zoals onderstaande afbeelding. Waarbij hij of zij via een dropdown menu kan kiezen wie deze vraag voor hem of haar mag beantwoorden.
  • Persoon staat in het lijstje: de jongere selecteert deze persoon.
  • Persoon staat nog niet in het lijstje: deze persoon kan via de knop ‘in gesprek met…’ worden toegevoegd. Daarna kan hij/zij direct worden uitgenodigd.
 • Genodigde ontvangt een mail met de uitnodiging.
 • Als de vraag is beantwoord krijgt de jongere per mail daarvan een melding.


Goed om te weten
Standaard wordt het antwoord gedeeld met wie er toegang heeft tot het PvS van deze jongere. Als de jongere het antwoord niet wil delen met anderen, dan kan hij/zij het vinkje delen uitzetten. De ontvanger krijgt dan de melding: Jongere heeft ervoor gekozen om dit antwoord niet te delen.

Voorbeeldvraag:

Als de jongere doorstroomt naar werk of opleiding, dan maken we in onze regio gebruik van het Paspoort voor Succes voor de warme overstap. De jongere kan zelf zijn of haar Toekomstplan omzetten naar een Paspoort voor Succes. Dubbele vragen worden dan meegenomen en dan hoeft hij/zij niet vanaf nul te beginnen – kan wel als je dat wil.

De jongere kan dit zelf regelen via ‘instellingen’ in zijn of haar account. Het wisselen spreekt voor zich, eventueel kan je meekijken zodat de juiste versie wordt gekozen.

De coaches van het Doorstroompunt zetten zich in voor jongeren die voortijdig school verlaten, of daartoe neigen. Paspoort voor je Toekomst wordt daarbij ingezet om samen met deze jongeren een Toekomstplan te maken. Onder begeleiding van een Doorstroomcoach.

Handig daaraan is dat het ook gedeeld kan worden met andere hulpverleners. Zodat jongeren niet steeds opnieuw hetzelfde verhaal hoeven te houden.

Link met Paspoort voor Succes
Het Paspoort voor je Toekomst is gelinkt aan het Paspoort voor Succes, en dat betekent dat overeenkomende vragen meegenomen kunnen worden bij het switchen van PvjT naar PvS en vice versa. Zodat als de jongere toe is aan zijn of haar volgende stap hij niet opnieuw alles hoeft in te vullen in het Paspoort voor Succes (wat wordt ingezet voor een warme overstap naar mbo en/of werk)