Handreiking om onderwijs en zorg te combineren binnen de wettelijke kaders

Welke mogelijkheden zijn er binnen wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de nieuwe handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet, die Ingrado samen met de Inspectie van het Onderwijs maakte, lees je wie er verantwoordelijk is en welk wettelijk kader van toepassing is. Lees meer >