Handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne

De handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne biedt schoolleiders, besturen en gemeenten handvatten en kaders bij invulling van onderwijs, inzet van onderwijspersoneel, bekostiging en toezicht. 

De handreiking onderwijs voor kinderen en jongeren uit Oekraïne is samengesteld onder regie van het ministerie van OCW in samenwerking met:

Klik hier om naar de handreiking te gaan