Hardenberg zet Forza in als laatste middel

Hardenbergse leerplichtambtenaren kiezen voor leerlingen, die in aanmerking komen voor een proces verbaal, nog een laatste kans te geven om “vrijwillig” (met drang) mee te werken aan FORZA.

Forza is een preventieve interventie van drie maanden met als doel om schoolverzuim te stoppen dan wel te verminderen en een proces-verbaal voorkomen. De jongere maakt samen met de Forza-medewerker, school, leerplichtambtenaar, ouders en eventueel andere betrokkenen een plan om het naar school gaan te herstellen. De Forza medewerker heeft intensief contact met de jongere, het gezinssysteem en de school om de eigen kracht van de jongere in combinatie met systeem en oplossingsgericht werken te versterken. Als de jongere zich tijdens dit traject onvoldoende inzet kan de leerplichtambtenaar alsnog besluiten een proces verbaal op te maken.

“James was een jongen van 16 jaar en verzuimde regelmatig (spijbelen, te laat komen). Hij is afgestroomd van de HAVO en zat in het derde jaar VMBO-T. De school kreeg weinig vat op hem. James zag de ernst van de situatie niet in. Wij als leerplicht zijn met hem en zijn vader in gesprek gegaan vanwege het verwijtbaar verzuim. James gaf aan niet veel zin in het schooljaar te hebben. We hebben toen het risico, gezien zijn houding en gedrag, dat hij dit jaar over zal moeten doen besproken. James gaf aan wel zijn diploma te willen halen en had een ‘duwtje’ in de rug nodig om zijn houding/gedrag te veranderen.

We hebben de inzet van FORZA besproken. Ook de consequentie dat als het traject niet lukt hij een haltstraf of proces-verbaal kon verwachten. James ging schoorvoetend akkoord. Het FORZA traject is daarna snel gestart met een overleg met de mentor, de leerplichtambtenaar en James en zijn ouders. James sprak zijn voornemen uit niet meer te wil spijbelen en te willen werken aan zijn toekomst. Thuis zijn er, met ondersteuning van de FORZA medewerker, afspraken gemaakt tussen vader en James, hoe hij zijn inzet ging vormgegeven. In de periode van FORZA heeft James slecht éénmaal gespijbeld en is het verzuim gestopt. Al met al een succesvol traject waarmee we erger verzuim en alle gevolgen van dien hebben voorkomen

Lees meer over FORZA