‘Jongeren laten zien dat ze meer kunnen dan ze ooit voor ogen hadden’

Jongeren in een kwetsbare positie een kans geven hun talenten te laten ontwikkelen, zodat zij zich van waarde voelen. Een aantal jaar geleden heeft Axent Groen, partner van de Start.route, bewust de keuze gemaakt om zich bedrijfsmatig te richten op deze doelgroep. Bibian Oude Egberink, HR-manager bij Axent Groen: ‘Wij willen zorgen voor impact binnen de maatschappij. Als wij een kwetsbare jongere succesvol naar werk kunnen begeleiden, zorgt dat ook voor impact in het leven van deze jongere. Dat kan impact zijn omdat er inkomen is, maar ook in het vergroten van zelfvertrouwen. Het kan heel breed zijn.’

‘Wij vinden het belangrijk om voor de aansluiting tussen school en de praktijk te zorgen. We moeten voorkomen dat een jongere na school zoekend is naar een baan of in een uitkering terecht komt. Bij Axent Groen kunnen zij gelijk na school terecht voor onder andere een werkervaringsplek, een stage of voor een betaalde baan. Veel stagiaires van PRO- en VSO-scholen komen aansluitend na hun stage bij ons in dienst. Binnen het bedrijf worden zij opgeleid en laten wij hen ontdekken hoe leuk het werken in de groene sector is.’

Meet & Greet
‘Vier à vijf keer per jaar organiseren wij een Meet & Greet. De jongere, maar ook jobcoaches, re-integratiebureaus of scholen kunnen dan vrijblijvend langskomen om te kijken wat voor werkmogelijkheden er binnen ons bedrijf zijn. We houden dit bewust laagdrempelig, zodat je niet met één iemand een gesprek hebt, maar de jongere met ouders of een stagebegeleider langs kan komen. De jongere kan dan bijvoorbeeld ook deelnemen aan workshops en zo gelijk ervaren wat het werk inhoudt.’

Opleidingsprogramma
Elke medewerker krijgt bij Axent Groen een programma op maat. Bibian: ‘Iedereen is anders en daarom maken we aan het begin een startplan. We bekijken wat de nieuwe medewerker wil leren: wil hij/zij bijvoorbeeld meer leren over boomverzorging, groot onderhoud of aanleg. Op basis daarvan maken we een opleidingsprogramma op maat, afhankelijk van de behoefte van de medewerker. We hebben overigens wel een aantal verplichte opleidingen die iedereen moet volgen, zoals VCA. Daarbij houden we wel rekening met of iemand makkelijk of moeilijk leert. Een medewerker die moeilijk leert, volgt de opleiding klassikaal en in meerdere dagdelen bij ons op locatie.

We stimuleren dat mensen naar school blijven gaan. Dat hoeft echt geen BBL-opleiding te zijn, maar dat kan ook door praktijkleren, cursussen, leergangen of door een VHG Brancheopleiding te volgen. Deze laatste opleiding is voor mensen die minder in taal en rekenen zijn. De opleiding is qua uitstroomrichtingen gelijk aan een BBL-opleiding. Je krijgt geen erkend mbo-diploma, maar wel een erkend certificaat van de branche, zodat je als assistent hovenier of hovenier aan het werk kunt.

Traineeship
Daarnaast is Axent Groen bezig met het verder uitwerken van een traineeship. Bibian: ‘We merkten bij jongeren die net van school kwamen dat de ontwikkeling van werknemersvaardigheden niet altijd goed aansloot. We hebben daarom een traineeship ontwikkeld met 8 modules, zoals jezelf presenteren, hoe je omgaat met bepaalde situaties, financieel fit en technische basisvaardigheden. Een heel jaar lang leert de jongere dingen die belangrijk zijn in de uitvoering van het werk. We zoeken binnen de traineeship ook de samenwerking met scholen. Wellicht dat we dit ook binnen de Start.route kunnen uitrollen.’

Begeleiding op maat
Bij alle medewerkers die bij Axent Groen komen werken, wordt gevraagd wat zij nodig hebben om fijn te kunnen werken. Bibian: ‘Sommige medewerkers hebben bijvoorbeeld een directieve aansturing nodig of vinden een bepaald type leidinggevende prettig om mee te werken. Deze medewerkers worden gekoppeld aan de voorwerkers die allemaal een Harrie-training hebben gevolgd. Zij kunnen de medewerker op basis van een begeleidingsplan helpen bij hun werkzaamheden en zij houden ook in de gaten of iemand wel lekker in z’n vel zit.

Zich van waarde voelen
Binnen de trajecten van Axent Groen zijn er al mooie succesverhalen. Bibian: ‘Bijvoorbeeld jongeren die op het praktijkonderwijs zaten, vervolgens bij ons komen en uitgedaagd worden een opleiding te gaan volgen. Dat hadden ze nooit gedacht toen ze op school zaten. Er is zelfs een medewerker die vanuit deze situatie een mbo-diploma op niveau 4 heeft gehaald.’

Bij Axent Groen heeft 57% van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt. Bibian: ‘Ik zeg altijd dat deze medewerkers ‘anders getalenteerd’ zijn. Deze medewerkers dragen namelijk ook gewoon hun steentje bij. We kijken welke medewerker bij welke klant of bij welke werksoort past, dan zet je iemand in z’n kracht.

We werken met hybride groepen: een deel is regulier en een deel is anders getalenteerd of hebben een wat lager tempo. Door de hybride groepen trekken sommige medewerkers zich juist aan elkaar op. En dan zie je dat ze zich van waarde voelen. Dat is heel mooi. Eigenlijk is de strekking bij Axent Groen dat we mensen laten zien dat ze meer kunnen dan dat ze ooit voor ogen hadden.’