Jongerenwerk in het basisonderwijs?

Gemeente Dalfsen is een pilot gestart met het toevoegen van jongerenwerk aan basisscholen. Doelen zijn:
• Vroegtijdig signaleren om zwaardere problematiek te voorkomen
• Laagdrempelig contact met ouders en met leerkracht
• Versterken van samenwerking tussen partijen

Bekijk de vlog om meer te weten!