MAZL

MAZL staat voor Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen. Met MAZL wordt er proactief gereageerd op ziekteverzuim signalen.

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) presenteert een nieuwe versie van MAZL. Een nieuwe versie, een nieuwe naam die nog meer recht doet aan wat we samen met deze, voor Ingrado belangrijke, samenwerkingspartner willen bereiken: aandacht voor de ziekgemelde leerling.

Wat is MAZL?

MAZL is een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Schoolmedewerkers, jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben samen aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek vroegtijdig in beeld komt.

Meer info: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid | Wat is MAZL? (ncj.nl)