Netwerk aansluiting Arbeidsmarkt

Op Lerenwerktwel is een nieuwe pagina gemaakt met meer informatie over het Netwerk Aansluiting Arbeidsmarkt.

In de arbeidsmarktregio Zwolle werken scholen en gemeenten samen aan een sluitend netwerk voor Jongeren In een Kwetsbare Positie. De jongeren zijn doorgaans niet zelfredzaam, waardoor extra begeleiding noodzakelijk is om ze op een passende plek te krijgen binnen onderwijs, arbeid of dagbesteding. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan nog effectiever ingericht worden. Het betreft hier de overgang van pro/vso/Entree/BBL/vmbo-BB en uitvallers uit het mbo.

Binnen het netwerk Aansluiting arbeidsmarkt houden we jongeren gezamenlijk in beeld, bieden we continuïteit in de begeleiding en versterken en inspireren we elkaar om (kwalificerende) nazorgtrajecten te kunnen bieden.