Niet solliciteren toch een baan

Op het moment daalt het bijstandsvolume. Laatste stand (1 november) is 3.650. Dat is fantastisch nieuws. Toch zijn er bijna 3.000 mensen die al langer dan 2 jaar in de bijstand zitten. Voor een deel van hen is de bijstand het vangnet zoals het hoort, maar een deel kán en wíl werken (met ondersteuning).

Wat is de Startbaan?

De Startbaan is er voor de mensen die al langer dan 2 jaar afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering voor hun levensonderhoud en gemotiveerd zijn om te werken. Het praktijkexperiment vanuit de Hervormingsagenda is gericht op het realiseren van een doorbraak. Mensen die via reguliere manieren niet aan de slag komen. Via deze werkwijze kunnen mensen zich inschrijven voor een baan (www.werkenzondersolliciteren.nl), ze krijgen een jaarcontract via Tiem of WerkCoöperatie De Middencirkel. En na 1 of 2 jaar veronderstellen we dat het overgrote deel van de contracten wordt voortgezet door de werkgever die mensen tot dan toe inhuurde. Er wordt dus niet gekeken naar iemands verleden, diploma’s of ervaring.

Hard werken loont

De bereidheid onder werkgevers is groot! En Tiem trekt samen met WerkCoöperatie De Middencirkel hard aan deze aanpak. En dat wordt blijkbaar breed opgemerkt!

In de post op LinkedIn is een filmpje te zien, waarin Annet Westerdijk (Tiem) uitleg geeft over de startbaan en waarin ook een kandidaat aan het woord komt.

https://www.linkedin.com/posts/cedris_cedris-waarderingsprijs-2021-tiem-activity-6861593417487532033-ip3t

En mogelijk heb je eerder ook al het artikel in de Stentor gezien. Ook daarin een kandidaat aan het woord: Joop uit Zwolle was somber en zat acht jaar in de bijstand, nu heeft hij een baan (zonder te solliciteren!) | Zwolle | destentor.nl