Warme overstap met het Paspoort voor Succes (PvS)

We gunnen jongeren de allerbeste start op het mbo of de Arbeidsmarkt

Het is belangrijk dat de jongere op de opleiding of de werkplek terecht komt die bij hem of haar past. En dat de jongere vervolgens ook de juiste ondersteuning krijgt om succesvol te zijn.

De begeleider/coach op het onderwijs gaat vóórdat een jongere de overstap maakt naar het mbo of de arbeidsmarkt met hem of haar in gesprek. Samen kijken ze naar de best passende opleiding of werkplek. Ze bespreken, samen met de ouders, wat de jongere heeft gedaan in zijn of haar LOB-portfolio en wat hij nodig heeft op het mbo of de werkplek. De jongere legt zelf de uitkomst van het gesprek vast in het ‘Paspoort voor Succes’ (PvS) dat vervolgens de basis vormt voor:

• de (gezamenlijke) intake op het mbo of
• het gesprek met de gemeente voor ondersteuning op de werkplek
• het gesprek met de werkgever

Routekaart bij overstapmomenten vo-MBO

Praatplaat Jouw route naar het MBO en verder

Video Ervaring met het Paspoort voor succes (PvS)

Paspoort voor Succes, Voor deze doelgroepen

  • Jongeren die overstappen naar het mbo vanuit PRO, VSO of VO
  • Volwassenen (23+) die naar het mbo gaan
  • Jongeren die overstappen naar de arbeidsmarkt vanuit PRO, VSO of VO
  • Jongeren die nu (even) niet op school zitten (via RMC)

Meer over paspoort voor Succes (PVS)

Ontwikkeld door VSV regio IJssel-Vecht samen met VSV regio Noordwest Veluwe, inmiddels sluiten meer regio’s zich aan. Paspoort voor Succes (PvS) is een online app, eenvoudig in gebruik voor jongeren én professionals. PvS is bedoelt om het gesprek over de toekomst van de jongere te ondersteunen. Decaan, mentor, jongere, ouders/verzorgers, consulenten en mbo intakers hebben hebben daarbij ieder een eigen rol. De jongere is eigenaar van zijn of haar data en bepaalt wie er op welk moment mag meekijken of tips kan geven.

Paspoort voor Succes op jouw school?

Alle PRO, VSO en VO scholen in de regio IJssel-Vecht doen mee. Werk je op een van deze scholen een mentor? Dan ontvang je via de decaan van jouw school een uitnodiging voor een mentor-account. Vanuit jouw account kan je leerlingen uitnodigen om een PvS aan te maken.

Alle mbo’s in de regio vragen jongeren om hun PvS te delen tijdens de aanmeldprocedure. En ook de gemeente-consulenten gebruiken het PvS als uitgangspunt voor het startgesprek werk.

School buiten de regio?

Is je school geen onderdeel van de regio IJssel-Vecht, maar ben je wel geïnteresseerd in het gebruik en de werkwijze van PvS, neem dan contact met ons op, dan praten we je graag bij over de mogelijkheden.

RMC gebruikt ook het paspoort voor succes (PvS)

Ook als RMC-consulenten uit de regio maak je gebruik van het Paspoort voor Succes zodat de jongere zich kan aanmelden bij het MBO. Vanuit het Paspoort voor je Toekomst (PvjT) maakt de jongere gemakkelijk een Paspoort voor Succes (Pvs) aan.

Toolkit

Voor de scholen en de RMC regio die gebruik maken van het Paspoort voor Succes (PvS) hebben we een toolkit ontwikkeld. Hierin vind je alles wat je nodig hebt om optimaal de werkwijze en het Paspoort voor Succes (PvS) in te kunnen zetten.

In de toolkit zit onder andere:

  • Een werkwijze Intake sluitende aanpak en Paspoort voor succes (PvS)
  • Handreikingen voor de mentor/LOB docent/stagebegeleider
  • Een overzicht van proces/taken/rollen
  • Voorbeeld contracten

Wil je toegang tot een of meerdere van onderstaande documenten, neem dan contact op, dan ontvang je een inlogcode om deze te kunnen downloaden via deze site.

Informatie film Paspoort voor Succes (PvS)