Overstap-en-versterken-intake (PvS)

We gunnen jongeren de allerbeste start op het mbo of de Arbeidsmarkt

Het is belangrijk dat de jongere op de opleiding of de werkplek terecht komt die bij hem of haar past. En dat de jongere vervolgens ook de juiste ondersteuning krijgt om succesvol te zijn.

De begeleider/coach op het onderwijs gaat vóórdat een jongere de overstap maakt naar het mbo of de arbeidsmarkt met hem of haar in gesprek. Samen kijken ze naar de best passende opleiding of werkplek. Ze bespreken, samen met de ouders, wat de jongere heeft gedaan in zijn of haar LOB-portfolio en wat hij nodig heeft op het mbo of de werkplek. De jongere legt zelf de uitkomst van het gesprek vast in het ‘Paspoort voor Succes’ (PvS) dat vervolgens de basis vormt voor:

  • de (gezamenlijke) intake op het mbo of
  • het gesprek met de gemeente voor ondersteuning op de werkplek
  • het gesprek met de werkgever

Routekaart | Praatplaat | Video uit de praktijk

Routekaart bij overstapmomenten vo-mbo

Praatplaat ‘Jouw route naar het mbo en verder’

Video waarin een docent en een leerling in het MBO vertellen over het PvS (opent in Youtube).


Doelgroepen

Doelgroep Overstap naar mbo: Jongeren die overstappen naar het mbo

Doelgroep Arbeidsmarkt: Jongeren die vanuit Pro, Vso of Entree/niv 2 de overstap maken naar de arbeidsmarkt.

Doelgroep Instroom mbo: Jongeren met een ondersteuningsbehoefte die niet rechtstreeks uit het onderwijs komen

Hiervoor hebben we de volgende instrumenten ontwikkeld:

  • Paspoort voor Succes (PvS) voor mbo of arbeidsmarkt
  • Handreikingen voor de mentor/LOB docent/stagebegeleider
  • Een overzicht van proces/taken/rollen
  • Een werkwijze Intake sluitende aanpak en Paspoort voor succes (PvS)

Om de instrumenten te downloaden; neem contact op met Jannette Klaver voor een inlogcode.

Informatie film Paspoort voor Succes (PvS)