Overstap-en-versterken-intake (PvS)

We gunnen jongeren de allerbeste start op het mbo of de Arbeidsmarkt

Het is belangrijk dat de jongere op de opleiding of de werkplek terecht komt die bij hem of haar past. En dat de jongere vervolgens ook de juiste ondersteuning krijgt om succesvol te zijn.

De begeleider/coach op het onderwijs gaat vóórdat een jongere de overstap maakt naar het mbo of de arbeidsmarkt met hem of haar in gesprek. Samen kijken ze naar de best passende opleiding of werkplek. Ze bespreken, samen met de ouders, wat de jongere heeft gedaan in zijn of haar LOB-portfolio en wat hij nodig heeft op het mbo of de werkplek. De jongere legt zelf de uitkomst van het gesprek vast in het ‘Paspoort voor Succes’ (PvS) dat vervolgens de basis vormt voor:

• de (gezamenlijke) intake op het mbo of
• het gesprek met de gemeente voor ondersteuning op de werkplek
• het gesprek met de werkgever

 

 

Routekaart | Praatplaat | Video uit de praktijk

Routekaart bij overstapmomenten vo-mbo

Praatplaat ‘Jouw route naar het mbo en verder’

Video waarin een docent en een leerling in het MBO vertellen over het PvS (opent in Youtube).


Paspoort voor Succes, Voor deze doelgroepen

• Jongeren die overstappen naar het mbo vanuit PRO, VSO of VO
• Volwassenen (23+) die naar het mbo gaan
• Jongeren die overstappen naar de arbeidsmarkt vanuit PRO, VSO of VO
• Jongeren die nu (even) niet op school zitten (via RMC)

Meer over paspoort voor Succes

Ontwikkeld door VSV regio IJsselvecht samen met VSV regio Noordwest Veluwe, inmiddels sluiten meer regio’s zich aan. Paspoort voor Succes (PvS) is een online app, eenvoudig in gebruik voor jongeren én professionals. PvS is bedoelt om het gesprek over de toekomst van de jongere te ondersteunen. Decaan, mentor, jongere, ouders/verzorgers, consulenten en mbo intakers hebben hebben daarbij ieder een eigen rol. De jongere is eigenaar van zijn of haar data en bepaalt wie er op welk moment mag meekijken of tips kan geven.

Paspoort voor Succes op jouw school?
Alle PRO, VSO en VO scholen in de regio IJsselvecht doen mee. Werk je op een van deze scholen een mentor? Dan ontvang je via de decaan (deze heeft de admin-rol of weet bij wie je moet zijn) een uitnodiging voor een mentor-account. Vanuit die account kan je je leerlingen uitnodigen om een PvS aan te maken.

Alle mbo’s in de regio vragen jongeren om hun PvS te delen tijdens de aanmeldprocedure. En ook de gemeente-consulenten gebruiken het PvS als uitgangspunt voor het startgesprek werk.

School buiten de regio?
Stuur een mail naar regioadmin.IJV@paspoortvoorsucces.nl, dan praten we je graag bij over de mogelijkheden.

Via RMC
Ook RMC-consulenten uit de regio maken gebruik van Paspoort voor Succes om met jongeren in gesprek te gaan over hun toekomst.

Toolkit

Wil je toegang tot een of meerdere van onderstaande documenten, neem dan contact op met regioadmin.IJV@paspoortvoorsucces.nl, dan ontvang je een inlogcode om deze te kunnen downloaden via deze site.

• Handreikingen voor de mentor/LOB docent/stagebegeleider
• Een overzicht van proces/taken/rollen
• Een werkwijze Intake sluitende aanpak en Paspoort voor succes (PvS)

Note: bovenstaande documenten van de toolkit zijn afgelopen jaren met aandacht ontwikkeld. Maar op dat moment boden we PvS nog als word-document aan. We updaten op dit moment alle informatie, en dus ook deze toolkit. Maar het kan zijn dat er ergens het ‘oude’ PvS wordt genoemd.

Informatie film Paspoort voor Succes (PvS)