Nieuwe verzuimkaart MBO

Om eenduidigheid te creëren hebben scholen en leerplicht-RMC nieuwe regionale afspraken gemaakt over verzuim van mbo-studenten. Het gaat uitdrukkelijk om afspraken over verzuimmelding voordat er sprake is van een wettelijke verplichting. Deze afspraken zijn voor 2021-2022 vastgelegd in een regionale Verzuimkaart 18-/18+ voor het mbo. In het project Verzuim 3.0 van de Vervolgaanpak VSV 2020-2024 worden deze afspraken jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.