Denk mee over een beroepscode voor leerplicht en RMC

De bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling brengt dilemma’s met zich mee. Hoe neem je je beslissingen in complexe casussen, hoe weet je of je het goede doet? Een beroepscode of moreel kompas kan handvatten bieden. Daarom organiseert Ingrado de komende tijd zes workshops over de mogelijke waarde van een beroepscode of moreel kompas voor het werk van leerplicht en RMC. Kom ook naar een van de workshops.

Meer informatie?

Kijk op de site van Ingrado om deel te nemen aan de workshops: Ingrado – Iedere jongere heeft recht op ontwikkeling