Praktijkvoorbeeld Heerde

Netwerkoverleg Kwestbare jongeren gemeente Heerde

In lijn met MJP VSV, thema 2) “Versterken lokale samenwerking leerplicht/RMC en ketenpartners in het sociaal domein”, houdt de gemeente Heerde ongeveer 4 keer per jaar overleg rond Jongeren in kwetsbare posities met RMC  en lokale en regionale ketenpartners in het sociaal domein zoals gespreksvoerders werk, gezinscoaches, werkbedrijf Lucrato, de leerplichtambtenaar, jongerenwerk en verslavingszorg en het UWV. Er worden procesmatige verbeteringen voorgesteld en casussen besproken. Een concrete uitwerking hiervan is dat de RMC coördinatoren met jongerenwerkers op huisbezoek zijn geweest in 2019 om zo de VSV doelgroep in Heerde actief in beeld te houden en waar mogelijk ze te motiveren tot vervolgstappen. Deze huisbezoeken zijn deels ook in 2020 uitgevoerd.

Een tekenend resultaat van dit overleg is dat de zorg om een kwetsbare jongere werd ingebracht, waarbij ook zorgen waren om de financiering van een opleiding. Een jaar later kwam ter sprake dat deze jongere aan de opleiding is begonnen, een stageplek heeft en over toebehoren voor uitoefening van het beroep beschikt. Ook heeft deze jongere een voorbeeldfunctie voor andere leeftijdsgenoten aldus het lokaal jongerenwerk.

Voorbeeld van doorverwijzing naar hulpverlening vanuit de leerplichtambtenaar:

Een meisje van 16 jaar ging niet meer naar school. De leerrechtambtenaar had een gesprek met het gezin gehad en besloot in het volgende gesprek de gezinscoach uit te nodigen. Als snel bleek dat het meisje behoorlijk vast liep en de drempel om naar school te gaan te hoog was geworden voor haar. We zijn in dit gesprek overeengekomen dat ik als gezinscoach meerdere gesprekken met het meisje zou hebben om haar te leren kennen en er achter te komen wat zij nodig had om weer beter in haar vel te komen. Na meerdere gesprekken, zowel bij haar thuis, wandelend in het bos, als middels videobellen werd duidelijk dat ze met dusdanige psychische problemen kampte dat een doorverwijzing naar de GGZ geïndiceerd was. Ook toen tijdens het traject bij de GGZ bleekdat deze stagneerde waren er korte lijnen tussen leerrechtambtenaar, gezinscoach en psycholoog. Leerrechtambtenaar nam even een wat strengere houding aan en gezinscoach en psycholoog reiktenhaar de hand en investeerden actief in contact en motivatie. Hierdoor zit ze nu goed in het traject, weer een stuk lekkerder in haar vel en kan ze hopelijk op termijn weer (door)starten met haar opleiding.