Privacy en Cookies


Zo gaan we om met jouw privacy
Bij ons werk gebruiken we jouw gegevens. Daar gaan we (11 gemeenten binnen de VSV-regio IJssel-Vecht) zorgvuldig en vertrouwelijk mee om. Elke gemeente is verantwoordelijkheid voor de waarborging van privacygegevens. In deze verklaring lees je daar meer over.

Waar gaat het om?
Om ons werk te kunnen doen gebruiken we als VSV-regio IJssel-Vecht gegevens van jongeren, ouders, scholen en professionals die we helpen. Dat gaat onder andere om persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct of indirect iets zeggen over iemand of die naar iemand te herleiden zijn. Denk aan de naam, adres en woonplaats of geboortedatum. VSV-regio IJssel-Vecht gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens om. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is bijvoorbeeld van toepassing als je contact met ons opneemt of als je een formulier op onze website invult.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?
Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. Wij gebruiken je persoonsgegevens in principe alleen voor het doel waarvoor je ze hebt aangeleverd. Als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, gebruiken wij deze gegevens niet voor iets anders. Ook nemen we beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang van persoonsgegevens tegen te gaan. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of niet langer dan wettelijk is toegestaan. Dat is vastgelegd in de Archiefwet

Worden mijn gegevens gedeeld?
We delen jouw persoonsgegevens alleen met anderen als dat nodig is voor onze werkzaamheden, taken en verplichtingen. Met deze organisaties maken wij afspraken, zodat zij ook zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens.
Wij gebruiken je persoonsgegevens onder andere voor het:
• Voorkomen van voortijdig schoolverlaten leerplichtigen (<18 jaar).
• Voorkomen van voortijdig schoolverlaten MBO-kwalificatieplicht (16-17-jarigen).
• Begeleiden van niet-leerplichtigen 18-23 jaar zonder startkwalificatie.
• Het helpen van jongeren in een kwetsbare positie.
• Overleg met gemeenten.

Waar ontvangen wij jouw gegevens van?
Voor onze werkzaamheden maken we gebruik van de volgende gegevensbronnen:
• Dienst uitvoering Onderwijs (DUO)
• Basisregistratie Personen (BRP)
• Informatie die je zelf hebt verstrekt
• Informatie die jouw ouders/voogd(en) verstrekken
• Leerplichtambtenaren
• Scholen
• Suwinet (BKWI)
• Inlichtingenbureau

Lees ook de webpagina van de brancheorganisatie Ingrado over de gegevensverwerking van Leerplicht/RMC.


Wat doen we met zogenaamde cookies?
We maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van je computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Deze bestandjes maken het mogelijk om bezoekinformatie anoniem op te slaan. Wij gebruiken alleen cookies om de website goed te laten functioneren en om het gebruik van de website te analyseren. Deze cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om de informatie op de website beter vindbaar te maken.

Welke rechten heb ik en hoe maak ik daar gebruik van?
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt daarvoor een verzoek sturen naar info@lerenwerktwel.nl. Je moet wel kunnen aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van anderen in te zien.

Heb je vragen?
Heb je vragen over de website of het gebruik van persoonsgegevens? Laat dat dan aan ons weten via info@lerenwerktwel.nl.