Back to Basic

Wijkteams of gebiedsteams van gemeenten kunnen kinderen, ouders en/of jongeren de ondersteuning bieden die nodig is voor een goede basis, om deel te nemen aan het onderwijs, de arbeidsmarkt of passende zorg.

 

Hier vind je o.a. websites en documenten die te maken hebben met ‘de basis’ goed op orde hebben of krijgen, zodat de jongere bijvoorbeeld naar school of aan het werk kan.

 

Als een jongere 18 jaar wordt, moet hij/zij heel wat zaken zelf regelen. Alle verzekeringen moeten geregeld worden, studiefinanciering aanvragen, gaat op zichzelf wonen en  moet overzicht gaan houden over de eigen inkomsten en uitgaven. De Kwikstart app kan je student/jongere daarbij helpen.

In Kwikstart vind de jongere alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast kan hij/zij veel informatie vinden over jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, gezondheid en allerlei andere praktische tips. Geef je kind een Kwikstart!

Kwikstart