Projecten Vervolgaanpak VSV

De projecten, die uit het regionale programma voortkomen, zijn opgezet om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid in te zetten om  zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen en hen duurzaam naar werk te begeleiden. Op deze manier willen we onze jongeren de best mogelijke kansen bieden om hun volwassen leven goed te kunnen starten en hun plek in de maatschappij te vinden.

Het uitgangspunt van de samenwerkende organisaties is dat het belang van de jongere altijd centraal staat. Daarvoor is het nodig om nét iets verder te kijken dan de grenzen van de eigen organisatie en wettelijke verantwoordelijkheid.

Bekijk hier:

Project 1.1 Doorlopend LOB-programma

Doelstelling: Het doel van het project is dat er meer samenhang komt in het LOB-programma (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) van de jongere rondom de overstapmomenten pro/vso/vo/mbo.

Projectleider: Erik de Ruijter

Lees verder

Project 2.3 Netwerk Aansluiting Arbeidsmarkt

Doelstelling: Het verminderen van VSV en het verbeteren van de (arbeidsmarkt)positie van Jongeren in een kwetsbare (arbeidsmarkt)positie door het versterken en optimaliseren van het netwerk tussen onderwijs, overheid (, zorg) en arbeidsmarkt met als uiteindelijke doel dat geen enkele jongere tussen wal en schip raakt. 

Projectleider: Antje van Slooten

Lees verder

Project 4.1 Kansen voor VSV

Doelstelling: Een werkwijze om jongeren in beeld te brengen, te  bereiken en te begeleiden naar duurzame participatie.

Projectleiders: Annelieke Kersbergen en Antje van Slooten 

Lees verder