Project 1.1 Expeditie studiekeuze

Doelstelling: Het doel van het project is dat de jongere meer samenhang gaat ervaren binnen het LOB programma en door middel van ervaring een onderbouwde vervolgkeuze gaat maken rondom de overstapmomenten pro/vso/vo/mbo.

Projectleiders: Erik de Ruijter en Thijs Kisteman

Het programma dat jongeren activeert om hun studiekeuze te onderzoeken & te ervaren

Wat

Expeditie Studiekeuze is opgezet voor examenleerlingen binnen het vmbo voor elk niveau. De jongere doorloopt een programma, door aan het begin van het schooljaar een voorlopige opleidingskeuze te maken en in een periode van ongeveer 4 maanden te onderzoeken via verschillende LOB activiteiten of dit zijn definitieve opleidingskeuze wordt.

Zwaartepunt van de expeditie is dat de jongere een praktische beroepsopdracht uitvoert. Per gekozen opleiding ligt er een praktijkopdracht klaar, waarbij de jongere op een praktijkgerichte manier kennis maakt de inhoud of een onderdeel van de betreffende opleiding en bijhorend beroep. Aan het eind van het programma reflecteert de jongere door terug te kijken en concludeert hij of de onderzochte opleiding zijn daadwerkelijke studiekeuze wordt. Zo niet, dan kan nog er nog een loopbaantest met bijbehorend loopbaangesprek volgen. De uitkomsten van Expeditie Studiekeuze kunnen worden verwerkt in het Paspoort voor Succes.


De stappen van Expeditie Studiekeuze

Zie de flyer voor alle praktische info over dit programma. Geïnteresseerd om deel te nemen? | Link naar de flyer

Inloggen deelnemende scholen | Link met inlog

Neem gerust contact op met de projectleiders voor een afspraak