Project 1.1 Doorlopend LOB-programma

Doelstelling: Het doel van het project is dat er meer samenhang komt in het LOB-programma (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) van de jongere rondom de overstapmomenten pro/vso/vo/mbo.

Projectleider: Erik de Ruijter

Vanuit het project hoop ik ervoor te zorgen dat jongeren nog meer inzien wat het belang en nut is om bezig te gaan met Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB), en dat deze begeleiding hen helpt om goede, onderbouwde keuzes te maken.