Project 1.1 Doorlopend LOB-programma

Doelstelling: Het doel van het project is dat er meer samenhang komt in het LOB-programma (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) van de jongere rondom de overstapmomenten pro/vso/vo/mbo.

Projectleider: Erik de Ruijter

Er is een compleet LOB programma ontwikkeld voor examenleerlingen uit het V(S)O, waarbij kennismaking met de praktijk centraal staat. Dit LOB programma kan geintegreerd worden binnen het bestaande LOB programma van de school. Dit schooljaar is er een pilot programma gehouden, vanaf komend jaar is het LOB programma beschikbaar voor elke V(S)O school in de regio onder de noemer ‘Expeditie Studiekeuze’. Zie de flyer voor alle praktische info over dit programma. Geïnteresseerd om deel te nemen? Neem gerust contact op met de projectleider voor een afspraak.