Project 2.2 Intergrip – Jongeren in beeld

Doelstelling: Het monitoren van de overstap van eindexamenleerlingen in het vmbo richting het mbo en havo.

Projectleider: Dick Ham

Met het programma Intergrip kunnen jongeren in beeld gehouden worden voor de vervolgopleiding. Het wordt door mentoren en decanen in Intergrip vastgelegd bij de overstap van vo naar een vervolgopleiding op het mbo. De jongeren die nog geen keuze hebben gemaakt, worden actief benaderd om uitval bij de doorstroom te voorkomen.