Project 2.3 Netwerk Aansluiting Arbeidsmarkt

Doelstelling: Het verminderen van VSV en het verbeteren van de (arbeidsmarkt)positie van Jongeren in een kwetsbare (arbeidsmarkt)positie door het versterken en optimaliseren van het netwerk tussen onderwijs, overheid (, zorg) en arbeidsmarkt met als uiteindelijke doel dat geen enkele jongere tussen wal en schip raakt. 

Projectleider: Antje van Slooten

Het netwerk

In de arbeidsmarktregio Zwolle werken scholen en gemeenten samen aan een sluitend netwerk voor Jongeren In een Kwetsbare Positie. De jongeren zijn doorgaans niet zelfredzaam, waardoor extra begeleiding noodzakelijk is om ze op een passende plek te krijgen binnen onderwijs, arbeid of dagbesteding. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan nog effectiever ingericht worden. Het betreft hier de overgang van pro/vso/Entree/BBL/vmbo-BB en uitvallers uit het mbo.

Binnen het netwerk Aansluiting arbeidsmarkt houden we jongeren gezamenlijk in beeld, bieden we continuïteit in de begeleiding en versterken en inspireren we elkaar om (kwalificerende) nazorgtrajecten te kunnen bieden.

Meer informatie neem contact op met Antje van Slooten

Het volgsysteem Intergrip

De organisatie van het sluitend netwerk ligt bij het RMC. Van hieruit wordt gezamenlijk beleid bepaald samen met alle betrokken ketenpartners van onderwijs (PrO, VSO en (V)MBO) en gemeente (Werk & Inkomen (W&I) en de Dienst uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)). Met GRIP JIKP levert Intergrip een effectief instrument en uitgebreide kennis om het specifieke proces rondom deze jongeren daadkrachtig te ondersteunen. Vanuit GRIP JIKP start de samenwerking om alle jongeren naar een passende plek te begeleiden en zorgen we voor dat geen enkele jongere buiten beeld raakt.

Handleidingen

Rol Arbeid

Rol Dagbesteding

Rol Leerplicht/RMC

Voor de video’s hieronder, heeft u een inlogcode nodig. Vraag deze op bij Antje van Slooten.

Toolkit netwerkbijeenkomst

In de regionale bijeenkomst NAA van 17 november 2022 zijn een aantal workshops gegeven. Hieronder vind je meer informatie en de presentaties van deze workshops.

Paspoort voor succes:

Wat is het Paspoort voor Succes Arbeidsmarkt, hoe werken we ermee, hoe past het in de werkzaamheden van school en gemeente en waarom is het gesprek over het PvS zo belangrijk? Jannette Klaver laat je zien en gaat met je in gesprek over de meerwaarde en de werkwijze van de nieuwe digitale Paspoort voor Succes

Begeleidingsnoodzaak:

Een plaatsing zonder duiding van de begeleidingsnoodzaak is een toevalstreffer!

Is uw nieuwsgierigheid gewekt, dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze workshop. In ongeveer een uur maakt u kennis met een (andere) benadering om de begeleidingsnoodzaak van een individu vast te stellen en daar betekenis aan te geven. Vanuit een theoretisch kader zal er op interactieve wijze aan de hand van casuïstiek een inkijkje worden gegeven in de toepassing en het rendement van deze benadering/denkwijze. De workshop wordt gegeven door Johan van Dalen, regionaal arbeidsdeskundige UWV.

Praktijkverklaring

De vraag naar vakmensen is enorm. Toch wordt het potentieel van ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders momenteel niet optimaal benut. Het gaat om werkzoekenden en werkenden die geen havo-, vwo- of mbo-niveau 2 diploma op zak hebben; de zogenoemde ‘mensen zonder startkwalificatie’. Leren bij een erkend leerbedrijf kan hen helpen zich verder te ontwikkelen tot duurzaam inzetbare werknemers. Maar hoe doe ik dit nu? Wat zijn de voorwaarden en waar moet ik zijn? Conny Schreerer neemt je mee in de wereld van de Praktijkverklaring en helpt je op weg!

Doorleer- / doorwerkcoach Pro / VSO:

Vanuit het regionale pro vso netwerk van 16 scholen lobbyen we nu bijna 3 jaar voor betere inrichting van de nazorg voor pro en vso jongeren die uitstromen naar dagbesteding, werk en vervolgopleiding. In de regio zijn we bezig met het inrichten van verschillende pilots voor de functie van doorleerdoorwerkcoach voor deze jongeren. Jojanne Lageveen neemt je als netwerk coördinator pro vso mee in de stand van zaken van deze lobby en de samenwerking daarvoor met de verschillende partijen in de regio. En geeft een toelichting op de rol van de doorleerdoorwerkcoach. Ook willen we tijdens deze workshop graag in gesprek met de deelnemers van de workshop over wat er speelt op het gebied van nazorg op de eigen school of binnen de eigen regionale gemeente.

NieuwsNieuwsNieuws