Project 2.3 Netwerk Aansluiting Arbeidsmarkt

Doelstelling: Een effectieve aansluiting realiseren tussen onderwijs en de arbeidsmarkt voor jongeren die uitstromen uit het onderwijs.

Projectleider: Antje van Slooten

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan nog effectiever ingericht worden. Het betreft hier de overgang van pro/vso/Entree/BBL/vmbo-BB
en uitvallers uit het mbo, die ondersteund worden naar de arbeidsmarkt. Ook is er aandacht voor studenten van niveau 3 en 4 die uitstromen uit het onderwijs.