Project 3.1 Preventieprogramma vo

Doelstelling: De stuurgroep is zich aan het oriënteren ten aanzien van de juiste opdrachtformulering.

Projectleider: N.t.b.

Preventie en ondersteuning zijn belangrijk om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en overbelaste jongeren binnen boord te houden. Met name domein-overstijgende, integrale samenwerking op dit gebied kan meerwaarde bieden in de ondersteuning van jongeren. Dit betekent dat we met name partners vanuit het zorgdomein nog nauwer bij de samenwerking rond de jongere willen betrekken.