Project 3.2 Verzuimaanpak 3.0

Doelstelling: Zoveel mogelijk onderwijstrajecten succesvol afronden.

Projectleider: Corry Mosterd

Door voortdurend te kijken en te monitoren hoe het gaat met Verzuim kun je in een vroegtijdig stadium interventies plegen die bijdragen aan het behouden van jongeren in onderwijstrajecten en het behalen van een startkwalificatie.