Project 3.3 Plus- en ondersteunings-voorzieningen

Doelstelling: Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en terugleiden naar onderwijs door het bieden van onderwijs in combinatie met ondersteuning op de leefgebieden.

Projectleider: /Trekkers : Werkgroep plusvoorziening

Het hoofdkenmerk van de doelgroep van de Plusvoorziening is overbelasting door een opeenstapeling van niet schoolse problematiek, waardoor jongeren sociaal emotioneel vastlopen en grote kans lopen om met de opleiding te stoppen (thuiszitten/uitval).  Zij hebben extra ondersteuning nodig op school én op andere leefgebieden.