Project 3.4 Versterken samenwerking bij preventie en ondersteuning

Doelstelling: Sociale landkaart met ondersteuningsmogelijkheden ontwikkelen.

Projectleiders: /Trekkers: alle projectleiders én programmamanagers Louise van de Beerekamp en Daniël Meijerink

Doelstelling: Sociale landkaart met ondersteuningsmogelijkheden ontwikkelen.

Aansluiten bij sociale kaart(en) die mogelijk al vanuit het domein jeugdzorg of in omliggende regio’s zijn ontwikkeld. En het organiseren jaarlijkse kennisdelingsbijeenkomsten over preventie en ondersteuning met als doel professionaliseren, handelingsverlegenheid verkleinen, ontschotten en samenwerken (o.a. met evaluatie en best practices, trainingen, lezingen en workshops rond signalering voor docenten).

Trekkers: alle projectleiders en programmamanagers Louise van de Beeerekamp en Daniël Meijerink