Project 4.1 Kansen voor VSV

Doelstelling: Een werkwijze om jongeren in beeld te brengen, te  bereiken en te begeleiden naar duurzame participatie.

Projectleiders: Annelieke Kersbergen en Antje van Slooten 

Voor de jongere voegt dit project toe dat we binnen de regio een gezamenlijke visie op het aansluiten bij de jongeren hebben geformuleerd. Op basis van deze visie is er een regionale werkwijze VSV gemaakt. Middels deze werkwijze maak je samen met de jongere een plan richting de Toekomst. We hebben kennis  van het onderwijs en scholingsmogelijkheden, de arbeidsmarkt , zorg en de sociale kaart en zoeken hiervoor steeds de samenwerking op. We maken gebruik van de werkwijze en schakelen door naar andere partijen voor  intensievere ondersteuning.

Voor meer informatie over de regionale Werkwijze VSV en de daarbij behorende documenten, log dan in op het intranet.