Project 5.1 Reflectie & evaluatie nieuwe maatregelen

Doelstelling: Ontwikkelen en uitvoeren van een systematiek voor monitoring van lopende projecten en initiatieven (onderdeel projectplannen).

Projectleiders: / Trekkers: programmamanagers Louise van de Beeerekamp en Daniël Meijerink

In dit project wordt systematische reflectie en evaluatie van de verschillende maatregelen uitgevoerd, zodat vastgesteld kan worden wat wel en niet werkt om VSV te voorkomen en jongeren optimaal te kunnen ondersteunen. Daarnaast is er binnen dit project ruimte om nieuwe maatregelen te ontwikkelen en te bekostigen.