Start.Route voor een succesvolle start

Wat doen wij

In de Start.route worden jongeren en (jong)volwassenen begeleid die door verschillende redenen een moeilijke start in het onderwijs hebben gehad. Zij gaan vaak aan het werk via een uitzendbureau of hebben een tijdelijk arbeidscontract en lopen daarmee een groter risico om werkloos te raken. Vervolgens vinden velen moeilijk hun weg terug naar werk of onderwijs. De Start.route biedt deze groep een persoonlijke, praktijkgerichte opleiding en een extra steuntje in de rug bij hun start op de arbeidsmarkt.

Het Deltion College en StartCollege (onderdeel van Landstede Groep), willen deze jongeren en (jong)volwassenen graag helpen naar een succesvolle start op de arbeidsmarkt. Met de Start.route investeren we in de talenten en ontwikkeling van deze jongeren en (jong)volwassenen. Dit doen we samen met (regionale) bedrijven, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, gemeenten en overheid. Met deze partners creëren we een samenwerkingsverband rondom de jongeren en (jong)volwassenen.

Versterken routebepaling van de student

Het is belangrijk dat iedere student een passend traject volgt met de juiste ondersteuning, zodat hij/zij dit succesvol kan doorlopen. Na aanmelding bij de Start.route volgt daarom een uitgebreide kennismaking (oriëntatieprocedure). Er wordt gekeken naar wie de student is, wat hij/zij wil bereiken, waar kansen liggen en wat hij/zij nodig heeft om de gestelde doelen te bereiken. Daarnaast wordt er gekeken naar de talenten van de student en in welke sectoren binnen de regio deze talenten het beste tot hun recht komen. Vervolgens wordt er een maatwerktraject uitgestippeld in samenwerking met de partners. 

Hybride maatwerktrajecten

Binnen de Start.route ontwikkelen we hybride onderwijstrajecten in samenwerking met bedrijven. Dit betekent dat het onderwijs niet in school maar in de praktijk wordt gegeven. De student werkt mee binnen het bedrijf en leert in en van de praktijk. Door deze publiek private samenwerkingsverbanden zorgen we voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Studenten werken aan specifieke beroepsvaardigheden, algemene vaardigheden, werknemersvaardigheden, kennis van technologie en digitale vaardigheden. Het is belangrijk dat studenten deze kennis en vaardigheden bezitten, omdat het hen weerbaar en wendbaar maakt op de snel veranderende arbeidsmarkt.

We vinden het belangrijk om de student op een goede en passende manier te begeleiden. Daarom investeren we ook in de begeleiding van de student op zijn/haar werkplek. We inventariseren ondersteunings- en scholingsbehoeften van de praktijkopleiders, ontwikkelen professionaliseringtrajecten en zorgen voor een informatieloket waar praktijkopleiders terecht kunnen met begeleidingsvragen. Door de begeleiding op de werkplek te versterken, creëren we een praktijkomgeving waar de student succesvol kan leren en werken.

Versterken van de begeleiding op de stageplek of tijdens het werk

We vinden het belangrijk om de student op een goede en passende manier te begeleiden. Daarom investeren we ook in de begeleiding van de student op zijn/haar werkplek. We inventariseren ondersteunings- en scholingsbehoeften van de praktijkopleiders, ontwikkelen professionaliseringtrajecten en zorgen voor een informatieloket waar praktijkopleiders terecht kunnen met begeleidingsvragen. Door de begeleiding op de werkplek te versterken, creëren we een praktijkomgeving waar de student succesvol kan leren en werken.

Begeleiding richting de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding

Zodra de student het opleidingstraject succesvol heeft afgerond, stroomt hij/zij door naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Om deze stap te verkleinen en om uitval te voorkomen begeleiden we de student nog tot 2 jaar na de diplomering. De begeleiding wordt uitgevoerd door doorleer- en doorwerkcoaches.

Zodra de student het opleidingstraject succesvol heeft afgerond, stroomt hij/zij door naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. Om deze stap te verkleinen en om uitval te voorkomen begeleiden we de student nog tot 2 jaar na de diplomering. De begeleiding wordt uitgevoerd door doorleer- en doorwerkcoaches.

Relevante artikelen

Mees richting haar toekomstdroom

Het succesvol toepassen van Harrie Helpt-training

‘Meer kunnen dan ze ooit voor ogen hadden’

Crackers bakken als leermiddel

Leren in de praktijk bij Restaurant Deksels

‘Net even dat stukje extra begeleiding’