Regionaal verslag leerplicht en RMC 2020-2021

Onderaan deze pagina vind je het digitaal regionaal verslag leerplicht en RMC. Een weergave van wat elke gemeente doet op het gebied van leerrecht en ontwikkelrecht.

Niet eerder is in de leerplicht-RMC regio IJssel-Vecht gewerkt met een regionaal jaarverslag. Doordat we in de regio meer zijn gaan samenwerken op het gebied van data-analyse en functioneel beheer, werkwijzers en beleid, kunnen we dit verslag opmaken. Het verslag is in ontwikkeling. Met name het kunnen vergelijken van cijfers met voorgaande jaren is nog niet mogelijk. Dit maakt dat conclusies trekken over hoe goed we het doen in de regio, moeilijk is.

Gaandeweg worden nog verbeteringen ingebracht en proberen we binnenkort leerplicht en RMC cijfers real-time te publiceren op deze website. Dit betekent dat we lerend onderweg zijn, vooral in deze dynamische regio!

Klik hier om te downloaden

Het laden van het verslag kan een paar seconden duren.

Regionaal leerplicht en RMC verslag door Daniel Meijerink