Routeschema Overstapmomenten

In de afgelopen jaren hebben we met scholen voor Vo, Pro, Vso, Mbo, het Doorstroompunt en gemeenten in de regio IJssel-Vecht gewerkt aan een procedure voor de Warme overstap naar het Mbo en de arbeidsmarkt/dagbesteding, met gebruik van het Paspoort voor Succes (PvS) bij alle overstapmomenten. Dit heeft geresulteerd in een blauwdruk en routeschema. We passen deze blauwdruk en schema toe binnen het onderwijs, Doorstroompunt regio IJssel-Vecht, de gemeenten, de aansluiting met de arbeidsmarkt en bijv. bij de inrichting van de functie doorleer doorwerk coach in de komende tijd.

Op deze manier bereidt de jongere zich daarop goed voor en willen we bereiken dat de jongere op de juiste plek komt en de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft: de beste start op het Mbo en de arbeidsmarkt.

Routekaart bij overstapmomenten vo-mbo