Scholen en gemeenten in de Doorstroompunt regio IJssel-Vecht gunnen jongeren de beste start op Mbo of werk

Scholen en gemeenten in de Doorstroompunt regio IJssel-Vecht gunnen jongeren de beste start op Mbo of werk: samenwerkings- en verwerkersovereenkomst Paspoort voor Succes zijn getekend!

Samenwerking

Scholen en gemeenten in de Doorstroompunt regio IJssel Vecht werken samen aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Een methode die daarbij helpt is het Paspoort voor Succes, dat gebruikt wordt bij de overstap van jongeren naar mbo of werk. De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten en jongeren is beschreven in een Samenwerkingsovereenkomst tussen onderwijs en gemeenten. In de Verwerkersovereenkomst is beschreven hoe alle partijen gezamenlijk verwerkersverantwoordelijk zijn en voldoen aan de eisen van de privacy wetgeving. Met de ondertekening van beide overeenkomsten door onderwijs, gemeenten en de ontwikkelaar is deze vooruitstrevende en vernieuwende samenwerking en werkwijze formeel bekrachtigd.  Een moment om feestelijk bij stil te staan!

Online Tool
Het Paspoort voor Succes is een online tool en een gestructureerde methode om positief met jongeren in gesprek te gaan tijdens de loopbaan oriëntatie (LOB) op het voortgezet onderwijs, om hen voor te bereiden op de stap naar het mbo of werk. Het doel is om jongeren na te laten denken over wie ze zijn, om ze in gesprek met hun mentor, docenten en ouders of verzorgers zichzelf beter te leren kennen. Welke vaardigheden ze goed in zijn (los dus van welke vakken), hoe ze zelf hun toekomst zien, welke opleiding past en of ze vanuit school iets nodig hebben om er een succes van te kunnen maken (zoals groter scherm, minder prikkels, vaker een gesprek met je mentor). Hiermee is het Paspoort voor Succes is een vernieuwend en uniek instrument.


Jongere aan het roer: zelf eigenaar van zijn data
Een belangrijk uitgangspunt is dat de jongere eigenaar is en blijft van zijn data, hij of zij bepaalt wie er op welk moment de antwoorden in zijn of haar persoonlijke Paspoort voor Succes kan zien.
Daarnaast hebben we het gebruiksvriendelijk gemaakt: voor jongeren, mentoren, decanen, ouders/verzorgers en intakers mbo, de Doorstroom- of werkconsulent van de gemeente. De jongere bepaalt wie er op welk moment toegang heeft, en kan vanuit de online omgeving het Paspoort voor Succes delen met zijn toekomstige mbo of werk of met anderen met wie hij zijn Paspoort voor Succes wil bespreken.


Quotes
Projectleider Jannette Klaver, Doorstroompunt regio IJssel-Vecht: “Het was soms echt wel een uitdaging om met alle scholen tot één methode te komen, maar tegelijkertijd was het ook hartverwarmend om te zien hoe betrokken iedereen is als het gaat om de toekomst van de leerlingen. We gunnen jongeren de beste start op het mbo of werk, dat is gewoon écht waar.”

Derko Slot, Doorstroompunt regio Noordwest Veluwe: “Het is voor het mbo cruciaal te weten hoe de ondersteuning van een leerling op het vo (vmbo, pro, vso) plaatsvond. Ik ben blij dat we dit nu op een fijne manier deze informatie met elkaar kunnen delen.”

Ralph Kronieger, privacy officer, informatisering & automatisering Deltion College:  
” Wij hebben als onderwijs en gemeenten nadrukkelijk gekozen voor de centrale positie van de student als eigenaar en beheerder van zijn eigen data. Het is immers zijn paspoort. Dit hebben wij weergegeven in de basis structuur van onze werkwijze en was de grondslag van de prettige en effectieve samenwerking tussen de verschillende partijen en domeinen.”

Eva Hulshof, decaan Zeven Linden College: “We zijn blij met het Paspoort voor Succes: we hebben gemerkt dat het een stuk makkelijker is geworden. Want iedere leerling vult dezelfde vragen in, dit maakt het niet alleen makkelijker voor het mbo of het werk, hierdoor ontstaat ook in de klas meer eenheid en ruimte voor gesprek. Iedereen werkt tenslotte aan hetzelfde. Ook zijn er best wel wat leerlingen met een leerbehoefte (die wat hulp kunnen gebruiken). En waar we voorheen dossiers deelden waarbij we soms inzichten misten, is nu de leerling aan zet en kan relevante informatie eenvoudiger gedeeld worden.“

Bouchra Diani, groepsleerkracht vmbo 4 en examencoördinator bij De Ambelt: “Het Paspoort voor Succes geeft leerlingen de kans om bewust te worden van alles dat ze kunnen en een kans om hun dromen te bespreken. Wat ik daarbij heel mooi vind, is de synergie tussen de leerlingen. Ze gaan echt in gesprek met elkaar over hun toekomst en sporen elkaar aan. Dat is echt fantastisch om te zien!”

Onderwijsproject Paspoort voor succes.