Scholing voor gevluchte Oekraïense kinderen

Iedereen in Nederland tot 18 jaar oud heeft recht op onderwijs. Het maakt niet uit of je legaal of illegaal in Nederland verblijft. Gevluchte Oekraïense kinderen hebben dus ook recht op onderwijs. Zij kunnen aangemeld worden bij een school en de school bepaalt de waar en hoe het onderwijs vorm wordt gegeven.

Voor de bekostiging van dit onderwijs kunnen scholen kunnen een onderwijsnummer aanvragen voor de leerling. Voor extra ondersteuning voor het bieden van onderwijs aan vluchtelingen kan de school een beroep doen op www.lowan.nl.

Richtlijn Tijdelijke Bescherming

De Europese Commissie heeft op 2 maart een voorstel gedaan voor een implementatiebesluit. Hierbij vraagt het aan de Raad van de Europese Unie om de Richtlijn Tijdelijke Bescherming te activeren. De Raad moet nog over dit voorstel beslissen. Indien het voorstel van de Commissie wordt aangenomen, krijgen Oekraïners waarop de richtlijn van toepassing is tijdelijke bescherming in de EU. Voor gemeenten is dit van belang omdat sommige rechten die uit de Richtlijn voortvloeien in het takenpakket van de gemeente vallen. De Richtlijn bepaalt onder meer dat personen die tijdelijke bescherming genieten in staat moeten worden gesteld om: 

• In loondienst of als zelfstandige te werken; 

• Toegang te krijgen tot volwassenenonderwijs, beroepsopleiding en werkervaring; 

• Fatsoenlijk onderkomen te krijgen of middelen om huisvesting te vinden;

• Sociale bijstand, financiële ondersteuning en medische zorg in het geval van onvoldoende eigen middelen te krijgen; 

• Jongeren jonger dan 18 jaar moeten toegang krijgen tot tenminste openbaar onderwijs.  

Lidstaten dienen er zorg voor te dragen dat tijdelijk beschermden deze rechten effectief kunnen uitoefenen.

Bekijk hier de vernieuwde handreiking .