Steenwijkerland: Optimale ontwikkeling van wieg tot volwassenheid

In Steenwijkerland denken ze dat ze het anders, beter kunnen doen dan dat ze eerder altijd deden. Samen voor Ryan is een samenwerking van onderwijs, opvang, gemeente, sociaal werk en jeugdgezondheidszorg in Steenwijkerland. Samen zetten zij zich voor de kinderen in Steenwijkerland en hun ouders. Voor hen creëren ze een veilige en rijke omgeving, waarin zij zich goed kunnen ontwikkelen.

“Ieder van ons werkt – op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen deskundigheid – aan deze missie. En hierin zijn we succesvol. Immers, met veruit het merendeel van de kinderen in Steenwijkerland gaat het goed; de meeste kinderen hebben zo rond hun 18e verjaardag de belangrijkste vaardigheden onder de knie.

Toch kennen wij allemaal kinderen waar we ons zorgen over maken, soms al als ze nog heel jong zijn. Kinderen die – ondanks al onze inspanningen – het onderwijs verlaten zonder goed te kunnen lezen, schrijven of rekenen. Kinderen die misschien vaktechnisch goed onderlegd zijn, maar een houding hebben die het moeilijk maakt om een baan te krijgen en te behouden. Of kinderen die specialistische hulp krijgen, zonder dat het tot merkbaar resultaat leidt. Ook kennen we de jongeren bij wie we achteraf denken: ‘Wat hebben we in de voorgaande jaren gemist? En er zijn ook in onze gemeente ouders die zich zorgen maken, maar heel lang moeten zoeken naar de juiste hulp – en die soms niet vinden.

Met andere woorden: hoezeer we ook trots mogen zijn op de ‘jeugdinfrastructuur’ die we hebben gebouwd in Steenwijkerland, voor sommige kinderen en hun ouders doen we het niet goed genoeg. Onze ambitie is er samen voor te zorgen dat meer kinderen in Steenwijkerland met meer vaardigheden van school komen, zodat zij als volwassene beter in staat zijn om zelfstandig hun leven te leiden en deel te nemen aan de samenleving.”

Klik hier als je meer wilt weten over Samen voor Ryan