Hoe en wat leerplicht en Corona

Het aantal besmettingen in het onderwijs door de omicron-variant en de versoepelingen van de maatregelen in het onderwijs zorgt er voor dat ouders zich zorgen maken over een eventuele besmetting.

Vooral ouders waarbinnen het gezin één of meerdere gezinsleden een kwetsbare gezondheid heeft, kunnen zich zorgen maken. Hiervoor geldt nog steeds het handelingskader wat Ingrado eerder met het ministerie van OCW en VWS diverse partners heeft opgesteld.

Naast dat het document een handelingskader voor professionals beschrijft geeft het ook een beeld van de ervaringen van kinderen, ouders, schooldirecteuren, jeugdartsen, leerplichtenambtenaren en Veilig Thuis-medewerkers tijdens deze bijzondere periode.

Uitgangspunt is hierbij dat vooral in gezamenlijkheid naar een passende oplossing wordt gezocht om ervoor te zorgen dat deze kinderen weer veilig naar school kunnen. 

Download hier: Hoe te handelen wanneer een kind – vanwege een verhoogd gezondheidsrisico bij een Corona-besmetting – niet naar school kan? (ingrado.nl)

Klik hier voor het Vernieuwd protocol ‘Onderwijs tijdens corona’ van de VO-raad