Vernieuwd protocol ‘Onderwijs tijdens corona’ beschikbaar

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen en dringende adviezen die het kabinet voor vo-scholen heeft geformuleerd, hebben de sociale partners afgesproken om weer over te gaan tot een gezamenlijk protocol.

Dit protocol heeft als basis de richtlijn van de VO-raad van 25 november. Het protocol is – in overleg met de bonden – geactualiseerd en aangescherpt op basis van het nieuwe coronabeleid voor vo-scholen per 28 november. Per onderwerp is met een kleurcode aangegeven of het een verplichting, dringend advies of eigen afweging van de school betreft.

Klik hier voor het Vernieuwd protocol ‘Onderwijs tijdens corona’ van de VO-raad