Wie zijn wij?

Grote kans dat je nog nooit van ons hebt gehoord. Daarom is het goed dat we ons even voorstellen.

Elf gemeenten in de regio IJssel-Vecht werken samen op het gebied van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Alle leerplichtambtenaren en RMC-consulenten van deze gemeenten benaderen jongeren en ouders pro-actief en persoonlijk.

Wij:

  • stimuleren leerlingen om (weer) naar school te gaan en door onze inzet voorkomen we schoolverzuim. Wij willen dat elke leerling zijn recht op onderwijs volledig benut en zich optimaal ontwikkelt op alle leefgebieden. Wij bieden een luisterend oor, denken actief met ouders en jongeren mee om tot een oplossing voor het verzuim te komen en schakelen tussen onderwijs, sociale partners en de hulpverlening.
  • begeleiden jongeren van 18 tot 23 jaar naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Dit willen wij op een zo’n effectief mogelijk manier doen, waarbij we de jongere centraal stellen. Samen met de jongere kijken we hoe hij/zij toch een diploma op minimaal havo of mbo-2 niveau kan halen. Of waar zijn/haar talenten liggen zodat hij/zij daarmee aan het werk kan.

Dat betekent dat we veelvuldig contact hebben met alle jongeren die schoolverzuimen of te vroeg, dus zonder diploma, hun school verlaten. Of dreigen te verlaten. 

Onze begeleiding is gratis en vrijblijvend, dus pak deze kans met beide handen aan.
Neem contact op met onze contactpersoon in jouw gemeente!